Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na przykładzie firmy "XXX"

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Łyszczarz, Halina
dc.contributor.author Starzec, Piotr
dc.date.accessioned 2014-02-03T12:09:37Z
dc.date.available 2014-02-03T12:09:37Z
dc.date.issued 2012-03-01 10:47:05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5202
dc.description.abstract Celem pracy jest przeprowadzenie analizy strategicznej firmy „XXX”. Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział 1 ma charakter wprowadzający. Wyjaśniono w nim pojęcie analizy strategicznej, jej cele i funkcje oraz przedstawiono klasyfikację metod analizy strategicznej. Rozdział 2 opisuje szczegółowo makrootoczenie i sposoby jego analizy. Przedstawione zostało otoczenie konkurencyjne przedsiębiorstwa. Dokładnie została omówiona analiza pięciu sił M.E. Portera, mapy grup strategicznych, metody punktowe oraz krzywa doświadczeń. W rozdziale 3 przedstawiono firmę „XXX” jako przedmiot badań. Przeanalizowano powstanie i rozwój firmy, zasoby materialne i niematerialne oraz jej sytuację finansową. Natomiast w rozdziale 4 zidentyfikowano dalsze i bliższe otoczenie badanego przedsiębiorstwa. Do identyfikacji otoczenia dalszego przeprowadzona została analiza PEST oraz zbadane scenariusze stanów otoczenia. Do zidentyfikowania otoczenia bliższego zastosowano analizę strategiczną atrakcyjności sektora metodą pięciu sił M.E. Portera oraz punktową ocenę atrakcyjności sektora. W ostatniej części przeprowadzona została analiza TOWS/SWOT i wyznaczona opcja strategicznego działania firmy. W pracy wykorzystano liczne publikacje książkowe, fachowe czasopisma oraz materiały ze stron internetowych. W części analitycznej posłużono się danymi firmy XXX, której nazwa jest zastrzeżona. Firma „XXX” swój sukces postrzega w stabilnej i coraz bardziej widocznej pozycji na rynku. Dobrze wykształcona kadra kierownicza umiejętnie prowadzi firmę omijając zagrożenia i wykorzystując możliwości. Właściciele potrafią funkcjonować w niepewnym otoczeniu minimalizując ryzyko swojego działania na rynku i maksymalizując szanse jakie niesie otoczenie. Posiadają skonkretyzowaną wizję rozwoju firmy „XXX” na kolejnych kilka lat. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject analiza strategiczna pl
dc.subject otoczenie przedsiębiorstwa pl
dc.subject zasoby przedsiębiorstwa pl
dc.title Analiza strategiczna przedsiębiorstwa na przykładzie firmy "XXX" pl
dc.title.alternative Strategic analysis of an enterprise as exemplified by "XXX" company pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-03T09:28:55Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info