Charakterystyka rozwoju gospodarczego małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie gminy Pilzno

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rawski, Marek
dc.contributor.author Stróżyk, Joanna
dc.date.accessioned 2014-02-03T12:19:00Z
dc.date.available 2014-02-03T12:19:00Z
dc.date.issued 2012-03-03 23:39:45
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5204
dc.description.abstract Celem pracy jest próba ukazania roli jaką pełnią małe i średnie przedsiębiorstwa, nie tylko w gospodarce Polskiej, ale i w gospodarce międzynarodowej. Zamierzeniem, jest nie tylko skupienie się na aspekcie teoretycznym, powyższego zagadnienia, ale także praktycznym, opisując temat na przykładzie wybranej gminy. Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią jedne z najszybciej rozwijających się przedsiębiorstw w gminie Pilzno i nie tylko. W strukturze pracy wyodrębniono trzy podstawowe rozdziały. Rozdział pierwszy prezentuje definicję przedsiębiorczości. W kolejnych podrozdziałach pracy ukazana została klasyfikacja przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich oraz cele, uwarunkowania i bariery przedsiębiorczości. W rozdziale drugim ukazano innowacyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz instrumenty wspierania tych przedsiębiorstw. Kolejne podrozdziały zawierają charakterystykę działalności innowacyjnej oraz dokładny opis poszczególnych usług, mających na celu wspieranie rozwoju przedsiębiorczości wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Ostatni rozdział dotyczy kwestii związanych z rozwojem gospodarczym małych i średnich przedsiębiorstw na terenie gminy Pilzno. Wstępem do rozważań jest tutaj charakterystyka gminy Pilzno oraz prezentacja dwóch podmiotów gospodarczych. Podsumowanie pracy stanowi określenie fazy rozwoju owych przedsiębiorstw (małego i średniego) na podstawie obliczonych wskaźników rentowności. Niniejsza praca napisana została w oparciu o dostępną literaturę z zakresu przedsiębiorczości oraz aktów normatywnych powiązanych tematycznie. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject małe i średnie przedsiębiorstwa pl
dc.subject przedsiębiorczość pl
dc.subject rozwój pl
dc.subject gmina pl
dc.title Charakterystyka rozwoju gospodarczego małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie gminy Pilzno pl
dc.title.alternative Economic development profile of small and medium - sized enterprises. Pilzno municipality case study pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-03T10:57:30Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info