Elastyczne zatrudnianie w Polsce oraz wybranych krajach europejskich

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Potoczek, Natalia
dc.contributor.author Piszczek, Maciej
dc.date.accessioned 2014-02-03T12:45:00Z
dc.date.available 2014-02-03T12:45:00Z
dc.date.issued 2012-02-28 16:52:14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5207
dc.description.abstract Praca została poświęcona elastycznym formom zatrudnienia. W oparciu o literaturę przedmiotu oraz analizę sytuacji rynku pracy, skonfrontowano zagadnienie w odniesieniu do rynku pracy w Polsce, Dani oraz Niemiec. Analiza ta pozwoliła wskazać te rozwiązania, które w przypadku polskiej gospodarki mogłyby przyczynić się do wzrostu PKB. pl
dc.description.abstract The work was dedicated to flexible forms of employment. The issue of the labour market in Poland, Denmark and Germany was described and analyzed basing on expert literature and case study. This analysis helped to point out the factors which may influence the increase in GDP. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject rynek pracy pl
dc.subject popyt na pracę pl
dc.subject podaż pracy pl
dc.subject elastyczne formy zatrudnienia pl
dc.subject labour market pl
dc.subject demand for labor pl
dc.subject labor supply pl
dc.subject flexible forms of employment pl
dc.subject PKB pl
dc.subject GDP pl
dc.title Elastyczne zatrudnianie w Polsce oraz wybranych krajach europejskich pl
dc.title.alternative Flexible employment in Poland and selected European countries pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-03T11:58:18Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info