Motywujące funkcje pracy dydaktyczno-wychowawczej w rozwoju zawodowym nauczycieli Szkoły Podstawowej w Wojnarowej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomalska, Halina
dc.contributor.author Chronowska, Wioletta
dc.date.accessioned 2014-02-03T13:58:48Z
dc.date.available 2014-02-03T13:58:48Z
dc.date.issued 2012-02-28 15:49:17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5210
dc.description.abstract W niniejszej pracy dyplomowej omówiono zagadnienia związane z funkcją motywacyjną pracy dydaktyczno – wychowawczej nauczycieli oraz wpływem tejże motywacji na osiąganie kolejnych stopni rozwoju zawodowego. Celem pracy było ustalenie czy i w jakim zakresie wyodrębnione płacowe i pozapłacowe czynniki motywujące nauczycieli wpływają na ich stosunek do obowiązków zawodowych związanych z pracą dydaktyczno – wychowawczą oraz ustalenie czy mają w związku z nią poczucie satysfakcji i awansu zawodowego. Praca rozwija ten wątek merytoryczny, który dotyczy różnych przejawów pracy pedagogicznej nauczycieli w Szkole Podstawowej w Wojnarowej. W badaniach zastosowano metodę ankiety, a instrumentem badawczym był kwestionariusz ankiety. Założone cele badawcze oraz weryfikowana hipoteza pozwoliły stwierdzić, że aż 10 nauczycieli na ogólną liczbę 15 pedagogów osiągnęło najwyższy stopień rozwoju zawodowego, tj. nauczyciela dyplomowanego. Można wnioskować, że dobrze zmotywowany nauczyciel chętnie się rozwija i efektywniej wykonuje swoją pracę. pl
dc.description.abstract In this dissertation issues of motivation function of teaching and educational work of teachers were discussed and affection of above motivation to achive higher level degrees by themselves as well. The objectives of my project were determination of influence of financial and non-financial factors on teachers attitude to teaching and educational work and establishment if their work is satisfaing for them and if they have the feeling of the professional promotion. Following dissertation reveals the motivation train via various abstracts of pedagogical work of Wojnarowa Primary School teaching staff. Research were conducted with a survey method. The research instrument were constituted by survey questionnaire. Assumpted research purposes and verfied hypothesis receivable statement that 10 of all 15 teachers achived the highest level of profession development – the title of certified teacher. It is correct to conclude, that well motivated teacher willingly develops himself and his work is more effective. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject motywacja pl
dc.subject proces dydaktyczno – wychowawczy pl
dc.subject rozwój zawodowy pl
dc.subject kształcenie ustawiczne pl
dc.subject doskonalenie zawodowe pl
dc.subject ankieta pl
dc.subject motivation pl
dc.subject teaching and educational process pl
dc.subject professional development pl
dc.subject lifelong learning pl
dc.subject professional improvement pl
dc.subject survey pl
dc.title Motywujące funkcje pracy dydaktyczno-wychowawczej w rozwoju zawodowym nauczycieli Szkoły Podstawowej w Wojnarowej pl
dc.title.alternative Motivatig functions of teaching and educational work in professional development of Wojnarowa Primary School teaching staff pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-03T11:58:20Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info