Procesy logistyczne i ich znaczenie w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy TRANS – BET

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tokarz, Krzysztof
dc.contributor.author Rapacz, Ewelina
dc.date.accessioned 2014-02-03T14:13:43Z
dc.date.available 2014-02-03T14:13:43Z
dc.date.issued 2012-02-27 19:13:45
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5216
dc.description.abstract Praca ma charakter teoretyczno – badawczy. Przedmiotem jej rozważań jest zarządzanie łańcuchem dostaw, które stanowi element sprawnego kierowania prowadzoną działalnością. Rozdział pierwszy obejmuje charakterystykę przedsiębiorstwa i jego funkcjonowanie na rynku. Kolejny przybliża istotę logistyki i jej funkcję w przedsiębiorstwie, bowiem obejmuje ona nie tylko przepływ elementów rzeczowych, ale również środków pieniężnych i informacji. Rozdział trzeci opisuje poszczególne procesy logistyczne zachodzące w przedsiębiorstwie, takie jak: proces zakupu, magazynowania, produkcji i dystrybucji. Ostatni rozdział przedstawia charakterystykę firmy TRANS – BET. Prezentuje równocześnie praktyczne zastosowanie zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie. pl
dc.description.abstract My work is a theoretical - empirical. The subject of the analysis is chain of supply, which presents element of proficient drive led activity. Chapter first includes characteristic of enterprise and functioning on market. Next brings closer essence of logistics and in enterprise function, so it includes flow of objective element not only, but also money and information. Chapter third describes individual logistical processes in enterprise getting, like process of shopping, storage, production and distribution. Last chapter presents characteristic of company TRANS - BET. It also presents economic application of logistical management in enterprise. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject przedsiębiorstwo pl
dc.subject zarządzanie pl
dc.subject logistyka pl
dc.subject łańcuch dostaw pl
dc.subject magazynowanie pl
dc.subject dystrybucja pl
dc.subject enterprise pl
dc.subject management pl
dc.subject logistics pl
dc.subject chain of supply pl
dc.subject storage pl
dc.subject distribution pl
dc.title Procesy logistyczne i ich znaczenie w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy TRANS – BET pl
dc.title.alternative Logistical processes and meaning in company on example of TRANS – BET pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-03T11:58:34Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info