Elementy i zasady budowy strategii rozwoju na przykładzie PPUP Poczta Polska

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wdowiak, Wojciech
dc.contributor.author Sułkowska Renata
dc.date.accessioned 2014-02-03T20:34:30Z
dc.date.available 2014-02-03T20:34:30Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5242
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest prezentacja i analiza strategii rozwoju PPUP Poczta Polska, zaś jej efektem ocena elementów tej strategii, to jest ocena założeń prywatyzacji, budżetowania oraz rozwoju nowych technologii. Przyjęty cel pracy i elementy strategii rozwoju stanowią bazę weryfikacji następujących hipotez badawczych: 1.Wdrożnie projektowanej strategii rozwoju powinno przyczynić się do umocnienia pozycji rynkowej przedsiębiorstwa oraz jego siły konkurencyjnej; 2. Wdrożenie projektowanej strategii powinno również przyczynić się do modernizacji bazy technicznej i technologicznej przesyłek kurierskich; 3. Warunkiem powodzenia przedsięwzięć rozwojowych powinno być przełamanie barier psychologicznych oraz przyzwyczajeń pracowników do tradycyjnego, dotychczasowego rozwiązywania problemów, co szczególnie było widoczne w omawianym aspekcie rozwoju, którym było budżetowanie. W pracy przedstawiono pojęcie, model i rodzaje strategii marketingowych a także metody i techniki analizy pozycji konkurencyjnej. Rozdział drugi to diagnoza stanu istniejącego Poczty Polskiej. Rozpoczęto ją od prezentacji przepisów regulujących działalność poprzez opis struktury organizacyjnej i działań marketingowych a zakończywszy na prezentacji podstawowych produktów Poczty Polskiej. Rozdział trzeci zawiera uwarunkowania prawne i rynkowe. Omówione zostało nowe prawo pocztowe, strategia działalności, oferta usług Poczty Polskiej na tle wybranych poczt europejskich oraz przedstawiono ocenę konkurencyjności tego przedsiębiorstwa. Rozdział czwarty to założenia strategii rozwoju. Opisano prywatyzację, budżetowanie, a także rozwój technologii jako jedne z szans dla Poczty Polskiej. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject zarządzanie strategiczne pl
dc.subject strategia rozwoju pl
dc.subject strategia marketingowa pl
dc.subject pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa pl
dc.subject budżetowanie pl
dc.subject prywatyzacja pl
dc.title Elementy i zasady budowy strategii rozwoju na przykładzie PPUP Poczta Polska pl
dc.title.alternative The elements and principles of building the strategy of the development of the Polish Post en
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info