Sposoby walki z bezrobociem na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Sączu w latach 2006-2010

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jermakowicz, Katarzyna
dc.contributor.author Jodłowska, Magdalena
dc.date.accessioned 2014-02-04T09:07:41Z
dc.date.available 2014-02-04T09:07:41Z
dc.date.issued 2012-02-24 19:56:43
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5256
dc.description.abstract Niniejsza praca porusza problem sposobu walki z bezrobociem w powiecie nowosądeckim na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Sączu. Przeprowadzone zostały badania ankietowe na 100 losowo wybranych osobach bezrobotnych i poszukujących pracy. Badanie to realizowane było w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Sączu. Powiat nowosądecki należy, wraz z powiatem limanowskim oraz dąbrowskim, do trzech powiatów o najwyższym poziomie bezrobocia w skali całego województwa, co może budzić niepokój. Główne zagrożenia, z którymi wiążą się procesy zachodzące na lokalnym rynku pracy wynikają zdaniem badanych z niewystarczającej ilości ofert pracy. Niepokoi także fakt, iż większość osób bezrobotnych stanowią ludzie młodzi. Efektem takiego stanu rzeczy może być pojawienie się w przyszłości zjawiska długotrwałego bezrobocia, a brak doświadczenia zawodowego skutkuje znacznie większą trudnością w znalezieniu pracy. Lokalny rynek pracy winien upatrywać szans w podnoszeniu kwalifikacji osób bezrobotnych poprzez szkolenia oraz pomocy przedsiębiorcom ze strony Urzędu Pracy przy zatrudnianiu nowych pracowników, co może stać się skutecznym narzędziem przeciwdziałania bezrobociu. pl
dc.description.abstract The thesis is concerned with the problem of unemployment and methods of reducing unemployment in Nowy Sącz district on the example of Powiatowy Urząd Pracy in Nowy Sącz. Opinion on unemployment and methods of reducing it have been canvassed among 100 randomly chosen unemployed people and those who look for a job. The questionnaire has been conducted in Powiatowy Urząd Pracy in Nowy Sącz. Nowy Sącz district, altogether with Limanowa and Dąbrowa districts, have got the lowest unemployment rate across the Małopolska voivodeship, which should be a subject of concern. The main problem in the local labour market is, according to the respondents, insufficient number of job offers. The most worrying fact is that the majority of unemployed people are young people. This situation can result in the increase of the rate of the long - lasting unemployment. In the future, people looking for a job will face a problem of not being able to find it because of their lack of experience. One of the chances of the local market to change this situation is improving occupational qualifications of the unemployed. They should organize professional training and give aid to businessmen who employ new workers and employee. It can become more effective way of reducing unemployment. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject bezrobocie pl
dc.subject powiat nowosądecki pl
dc.subject struktura bezrobocia pl
dc.subject analiza bezrobocia pl
dc.subject rynek pracy pl
dc.subject ankieta pl
dc.subject unemployment pl
dc.subject Nowy Sącz district pl
dc.subject structure of unemployment pl
dc.subject quantitative analysis of unemployment pl
dc.subject labour market pl
dc.subject public opinion poll pl
dc.title Sposoby walki z bezrobociem na przykładzie Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Sączu w latach 2006-2010 pl
dc.title.alternative The methods of reducing unemployment on the example of Powiatowy Urząd Pracy in Nowy Sącz in 2006 – 2010 pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-02-03T14:38:19Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info