Gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie budżetu gminy Rytro w latach 2008 – 2010

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mikulec, Marek
dc.contributor.author Ponamarczuk, Beata
dc.date.accessioned 2014-02-04T11:42:17Z
dc.date.available 2014-02-04T11:42:17Z
dc.date.issued 2012-03-06 11:13:05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5260
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy było wyjaśnienie pojęcia gminy, przedstawienie jej struktury, podstawowych zadań oraz ukazanie gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie gminy Rytro w latach 2008 – 2010. Praca została podzielona na dwie części. Pierwsza prezentuje teoretyczne podstawy funkcjonowania samorządów terytorialnych w Polsce, ich gospodarkę budżetową i jej najważniejsze elementy: dochody, wydatki i wyniki finansowe. Kolejne rozdziały stanowią analizę struktury dochodów i wydatków w budżecie gminy Rytro, a także są one próbą oceny sytuacji finansowej oraz stopnia wykorzystania środków budżetowych w rozwoju gminy. Praca dowodzi, że sytuacja finansowa gminy Rytro kształtowała się korzystnie w badanym okresie. Występujący deficyt spowodowany był rozpoczętymi inwestycjami. Niniejsza praca udowadnia także, iż ryterski samorząd dokłada wszelkich starań, aby mimo niewielkiego budżetu rozwijać tę małą, ale bardzo atrakcyjną miejscowość. pl
dc.description.abstract The aim of the document is to explain the commune term, to introduce its structure, basic tasks and show financial management of the self-government unit based on budget of the Rytro commune in years 2008 – 2010. The work was divided into two parts. First is presenting theoretical bases of functioning of local self-governments in Poland, their budget economy and her important components: incomes, expenses and financial results. Next chapters constitute analysis of the income structure and expenses in budget of the Rytro commune, as well as they are an attempt of an assessment of the financial situation and the rate of utilisation of budgetary resources in the development of the commune. The work is showing that the financial standing of the Rytro commune developed favourably in the analysed period. The appearing deficit was caused commenced investments. This work is also proving, that the self-government is making every effort in spite of little budget to develop this small, but very attractive town. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject budżet pl
dc.subject jednostka samorządu terytorialnego pl
dc.subject gmina pl
dc.subject gospodarka finansowa pl
dc.subject dochody pl
dc.subject wydatki pl
dc.subject budget pl
dc.subject self-government unit pl
dc.subject commune pl
dc.subject financial management pl
dc.subject incomes pl
dc.subject expenses pl
dc.title Gospodarka finansowa jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie budżetu gminy Rytro w latach 2008 – 2010 pl
dc.title.alternative Financial management of the self-government unit based on budget of the Rytro commune in years 2008 - 2010 pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-04T10:58:16Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info