Efektywność pracy przedstawicieli handlowych na przykładzie Airport Hotel" Okęcie"

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pocztowski, Aleksy
dc.contributor.author Siódmak Szymon
dc.date.accessioned 2014-02-04T15:00:46Z
dc.date.available 2014-02-04T15:00:46Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5262
dc.description.abstract Efektywność pracy stała się kluczowym sformułowaniem do opisania sukcesu przedsięwzięcia, ponieważ stanowi ostateczne pole walki pomiędzy konkurującymi firmami. Co więcej, w warunkach ogólnoświatowej globalizacji to właśnie efektywność jest podstawą konkurencji w krajach wysoko rozwiniętych. Polska znajduje się w dość niekorzystnej sytuacji, ponieważ koszty pracy, choć niższe niż w Stanach Zjednoczonych, są wyższe niż w krajach azjatyckich takich jak Korea, Chiny czy Tajwan. Jeśli chodzi o efektywność pracy, to jest ona znacznie niższa niż w USA i w krajach azjatyckich. Polska przegrywa więc w obu kategoriach. Jedyną drogą rozwoju dla naszego społeczeństwa jest systematyczne zwiększanie efektywności w taki sposób, aby móc konkurować na rynkach jednoczących się gospodarek świata. Ogólnym celem niniejszej pracy jest wykazanie zależności pomiędzy cechami osobowości, potrzebami, umiejętnościami pracowników, warunkami pracy, w szerokim słowa tego znaczeniu, a efektywnością w przełożeniu ilościowym jak i jakościowym w sytuacji zdefiniowanej pewnym okresem czasu. Po przestudiowaniu literatury przedmiotu, opracowane zostało, wraz z Dyrektor Generalnym Airport Hotel Okęcie, narzędzie badające ilościowy aspekt pracy. Narzędzie to z pełną odpowiedzialnością może być stosowane również w procesie okresowej oceny pracownika, jako źródło wiedzy na temat wyników osiąganych w danym okresie czasu przez pracowników działu sprzedaży danej organizacji. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject efektywność pracy pl
dc.subject system zarzadzania zasobami ludzkimi pl
dc.subject pomiar efektywności pracy pl
dc.subject praca sprzedawców pl
dc.subject dobór pracowników pl
dc.subject programy szkoleniowe pl
dc.subject ocena pracy sprzedawców pl
dc.subject Airport hotel "Okęcie" pl
dc.title Efektywność pracy przedstawicieli handlowych na przykładzie Airport Hotel" Okęcie" pl
dc.title.alternative The efficiency of sales representatives work exemplified by airport hotel “Okęcie” en
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info