Finansowanie krótkookresowe przedsiębiorstwa faktoring vs. kredyt obrotowy - analiza porównawcza kosztów Short term funding

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cwynar Wiktor pl
dc.contributor.author Kukla Magdalena pl
dc.date.accessioned 2014-02-04T21:35:13Z
dc.date.available 2014-02-04T21:35:13Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5268
dc.description.abstract Proces transformacji w polskiej gospodarce, ekspansja oraz globalizacja przyczyniły się do szybkiego rozwoju sektora prywatnego, w którym niebagatelną rolę odgrywa sektor małych i średnich przedsiębiorstw. Jednak to nie koniec procesów zmian, które następują nieustannie. Wszystkie zmiany mają związek z zapotrzebowaniem, które przekazywane jest przez rynek oraz przez podmioty działające na tym rynku. Wychodząc naprzeciw wymaganiom przedsiębiorstw istniejących na rynku oraz przyczyniając się do ograniczenia problemów związanych z ich działalnością, banki i instytucje finansowe zaproponowały nowy instrument - faktoring, którego głównym celem jest ograniczenie problemów związanych z płynnością finansową firmy a tym samym dostarczenie potrzebnego kapitału. Faktoring stosowany w krajach rozwiniętych, daje również możliwości rozwoju dla Polskich współczesnych przedsiębiorców. Faktoring stał się również alternatywą dla kredytu i chociaż podobnie jak kredyt dostarcza gotówkę, to nie powoduje zwiększenia zadłużenia przedsiębiorstwa. Liczne korzyści wynikające z zastosowania faktoringu (uwalniania firmę od ryzyka przenosząc należności odbiorców na faktora, wydłuża stosowane terminy płatności pojawiające się na fakturach, oraz poprawia płynność przedsiębiorstwa), nie oznaczają, że faktoring jest panaceum na wszelkie trudności i problemy finansowe, które pojawiają się w przedsiębiorstwie. Wciąż przytłaczająca większość przedsiębiorców borykających się z utrzymaniem płynności finansowej, chcąc temu zapobiec wybiera najbardziej tradycyjną formę pozyskania kapitału, którą jest kredyt. Ale czy podjęcie takiej decyzji jest zawsze racjonalne? Aby uzyskać odpowiedz na powyższe pytanie należy dokonać analiz i porównań, które są celem niniejszej pracy. Autorka przeprowadza charakterystykę i analizę porównawczą kredytu obrotowego i faktoringu jako form finansowania krótkookresowego. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject sektor MŚP pl
dc.subject faktoring pl
dc.subject rodzaje faktoringu pl
dc.subject umowy faktoringu pl
dc.subject analiza obrotowego kredytu bankowego pl
dc.subject zabezpieczenie kredytu pl
dc.subject finansowanie przedsiębiorstwa poprzez kredyt obrotowy oraz faktoring pl
dc.title Finansowanie krótkookresowe przedsiębiorstwa faktoring vs. kredyt obrotowy - analiza porównawcza kosztów Short term funding pl
dc.title.alternative Short term funding: factoring vs. short term bank loan – costs comparison en
dc.type masterTheses pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info