Projektowanie działalności gospodarczej w sektorze wydawniczym

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pająk, Wojciech
dc.contributor.author Wojcieszek, Mateusz
dc.date.accessioned 2014-02-05T06:57:01Z
dc.date.available 2014-02-05T06:57:01Z
dc.date.issued 2012-03-11 20:46:36
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5279
dc.description.abstract Praca została poświęcona zagadnieniu przedsiębiorczości i otwierania własnej działalności gospodarczej na przykładzie fikcyjnego wydawnictwa książkowego, noszącego nazwę „Labirynty słów”. Pierwszy rozdział poświęcony jest zagadnieniom teoretycznym związanym z przedsiębiorczością, zdefiniowaniu pojęć: przedsiębiorczości oraz przedsiębiorcy i ustaleniu kompetencji tego ostatniego. Określa też rolę przedsiębiorczości w gospodarce, ze szczególnym uwzględnieniem roli małej i średniej działalności gospodarczej, jako tej, która będzie głównym przedmiotem rozważań w kolejnych rozdziałach. Drugi rozdział rozbudowuje teorię dotyczącą działalności gospodarczej. Omówione zostały w nim najważniejsze decyzje, które konstytuują przedsiębiorstwo. Każdy przedsiębiorca, który chce otworzyć własną działalność gospodarczą będzie musiał decyzje takie podjąć, stając przed wyborem kilku możliwości. Zarówno w kwestii wyboru rodzaju działalności gospodarczej, formy prawnej, formy opodatkowania i finansowania, jak i lokalizacji do prowadzenia własnej działalności. Rozdział trzeci poświęcony jest zagadnieniu biznesplanu, jako najważniejszego elementu do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej. Definiuje czym jest biznesplan, jakie są jego cele i funkcje. Wymienia informacje niezbędne do jego stworzenia i określa odpowiednią strukturę. Ostatni, czwarty rozdział koncentruje się na koncepcjach otworzenia własnej działalności w sektorze wydawniczym. Zawiera charakterystykę tego sektora oraz skonkretyzowaną wizję wydawnictwa „Labirynty słów”. Do stworzenia tej pracy wykorzystane zostały fachowe materiały, specjalistyczna literatura oraz dane pochodzące z Internetu. Wszystko to wsparte zostało wiedzą na temat sektora wydawniczego przekazaną mi przez ludzi, którzy mają z nim bezpośrednią styczność. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject przedsiębiorczość pl
dc.subject formy działalności gospodarczej pl
dc.subject biznes plan pl
dc.subject przemysł wydawniczy pl
dc.title Projektowanie działalności gospodarczej w sektorze wydawniczym pl
dc.title.alternative Designing bussiness activity in publishing sector pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-03T14:38:41Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info