Exchange-Traded Fund - nowy produkt na polskim rynku finansowym

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Patena, Wiktor
dc.contributor.author Michalik, Krzysztof
dc.date.accessioned 2014-02-05T14:44:50Z
dc.date.available 2014-02-05T14:44:50Z
dc.date.issued 2012-02-07 21:37:49
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5308
dc.description.abstract Exchange-Traded Funds są papierami wartościowymi które w swym założeniu mają oferować inwestorom tani sposób na inwestowanie kapitału w indeks bazowy. Niniejsza praca ma na celu zweryfikowanie poprawności tego stwierdzenia. Do analizy wykorzystano dane historyczne z całego okresu życia produktu na polskim rynku oraz informacje udostępnione inwestorom przez Towarzystwa Inwestycyjne. W części badawczej zostały porównane ze sobą notowania zarówno funduszy typu Exchange-Traded Fund jak i typowych funduszy inwestycyjnych. Wynika z nich, że zależność pomiędzy funduszem, a indeksem jest duża, ale niewystarczająca by jednoznacznie stwierdzić, że ETF dokładnie odzwierciedla indeks. Dalsza część analizy skupia się na kosztach związanych z uczestnictwem w tego typu inwestycjach. Wnioskiem płynącym z tej części pracy jest potwierdzenie, że ETF jest najtańszym sposobem inwestowania w indeks. pl
dc.description.abstract Exchange-Traded Funds are securities which are assumed to offer its investors a cheap way to invest capital in the underlying index. This paper aims to verify this statement. Historical data from the entire lifetime of the product on the Polish market and the information available to investors by investment companies was used to analyze the subject. In the research part of this paper, Exchange-Traded Fund and the typical investment funds quotations were compared with each other. They show that the relationship between the fund and the index is large, but not big enough to clearly state that fund accurately reflects the index. The rest of the analysis focuses on costs associated with participation in this type of investment. Conclusion drawn from this part of the study confirms that ETF is the cheapest way to invest in the index. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject fundusz inwestycyjny pl
dc.subject Exchange-Traded Fund pl
dc.subject rynek finansowy pl
dc.subject rynek funduszy inwestycyjnych pl
dc.subject koszt inwestycji pl
dc.subject investment fund pl
dc.subject financial market pl
dc.subject investment funds market pl
dc.subject investment cost pl
dc.title Exchange-Traded Fund - nowy produkt na polskim rynku finansowym pl
dc.title.alternative Exchange-Traded Fund - a new product in the financial market in Poland pl
dc.type masterThesis pl
dc.date.updated 2014-02-05T13:11:56Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

  • Prace magisterskie [3237]
    [Zgodnie z obowiązującą procedurą nie udostępniamy pełnych wersji prac dyplomowych]

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info