Reklama jako środek przekazu informacji

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wołowiec, Tomasz
dc.contributor.author Wojtuń, Magdalena
dc.date.accessioned 2014-02-06T10:31:43Z
dc.date.available 2014-02-06T10:31:43Z
dc.date.issued 2012-02-06 11:07:51
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5319
dc.description.abstract Trudno sobie wyobrazić codzienne życie bez obecności reklamy. Jej siła oddziaływania jest bardzo odczuwalna. Konieczne stało się więc wprowadzenie rozwiązań i ograniczeń prawnych, które nadadzą jej właściwy porządek. Praca przedstawia, wszystkim zainteresowanym, reklamę jako potężny instrument, którego wykorzystywanie wymaga znajomości przepisów i norm prawnych. Odpowiednie normy prawne mają za zadanie ograniczyć działania reklamowe, które niosą negatywne skutki. Zadaniem odpowiednich norm prawnych nie powinno być ograniczanie reklamy, ale wyznaczenie granic, poza które nie można wykraczać. Trudno przecenić również gospodarcze znaczenie reklamy. Stanowi ona potężny instrument, który finansuje działalność mediów. pl
dc.description.abstract Imagine daily life without presence of advertising hard . Power of interaction is very sensible. So, introduction of solution has become indispensable and legal limitations, which will transmit proper order. Work presents all interest, advertising as powerful instrument, taking advantage requires which acquaintance of regulation and legal norms. Proper legal norms have to limit advertising operations for task, which bear negative results. It is not obliged to be task of proper legal norm limiting of advertising but assignment of border, it is not possible to surpass affectation which. Overestimate economic meaning of advertising hard also. She presents powerful instrument, which funds activity of media. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject reklama pl
dc.subject psychologia reklamy pl
dc.subject etyka w reklamie pl
dc.subject prawne aspekty reklamy pl
dc.title Reklama jako środek przekazu informacji pl
dc.title.alternative Advertising as center of transfer of information pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-05T13:13:38Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info