Kreowanie wizerunku firmy na przykładzie Spółki Jawnej Szarkowicz

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Piekarz, Halina
dc.contributor.author Tokarska, Karolina
dc.date.accessioned 2014-02-06T10:48:14Z
dc.date.available 2014-02-06T10:48:14Z
dc.date.issued 2012-02-06 18:36:16
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5323
dc.description.abstract Celem pracy jest przedstawienie kreowania wizerunku firmy oraz próba odpowiedzi na pytanie jak ważny jest wizerunek organizacji? Punktem wyjścia do rozważań jest podjęcie zdefiniowania wizerunku, tożsamości oraz reputacji. W pracy jako narzędzia badawcze wykorzystano analizę literaturową, analizę badawczą, obserwację oraz ankietę. Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy poświęcony jest zagadnieniom ogólnym. Przedstawiono w nim podstawowe pojęcia wizerunku, tożsamości, reputacji. Ukazano różnice w teorii tychże pojęć. Omówiono czynniki kształtujące wartość wizerunku, w tym jego funkcje. Przedstawiono w nim również rolę marki jako elementu kształtującego wizerunek. Rozdział drugi poświęcony został charakterystyce narzędzi marketingu mix mających wpływ na kształtowanie wizerunku firmy. Rozdział trzeci prezentuje historię Spółki Jawnej Szarkowicz, jej wewnętrzną organizację oraz otoczenie konkurencyjne firmy. W rozdziale tym dokonano również analizy SWOT badanej spółki. Rozdział czwarty obrazuje kreowanie wizerunku firmy Szarkowicz. Przedstawiono sposób wizualizacji stosowany w firmie, jako jeden z elementów identyfikacji przedsiębiorstwa. Dokonano próby wzmocnienia, doskonalenia i utrwalania wizerunku firmy. W pracy wykorzystano literaturę z zakresu marketingu i zarządzania, public relations, oraz informacje zgromadzone w Spółce Jawnej Szarkowicz. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject wizerunek pl
dc.subject kreowanie wizerunku pl
dc.subject marketing-mix pl
dc.subject firma pl
dc.subject promocja pl
dc.subject analiza SWOT pl
dc.title Kreowanie wizerunku firmy na przykładzie Spółki Jawnej Szarkowicz pl
dc.title.alternative Creating a company image as exemplified by Szarkowicz Spółka Jawna pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-05T13:13:36Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info