Analiza wybranych, szkodliwych czynników środowiska pracy - na przykładzie operatora maszyn do obróbki blach w MWM w Brzesku

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Piekarz, Halina
dc.contributor.author Kopytko, Agnieszka
dc.date.accessioned 2014-02-06T11:18:50Z
dc.date.available 2014-02-06T11:18:50Z
dc.date.issued 2012-02-07 10:45:17
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5326
dc.description.abstract W pracy podjęto temat wpływu czynników szkodliwych na pracownika, a przede wszystkim hałasu. Celem pracy jest identyfikacja oraz analiza czynników środowiska pracy ze szczególnym uwzględnieniem hałasu na stanowiskach obrabiarek. W niniejszej pracy podjęto także kwestię rozpoznania działań skierowanych na ograniczenie hałasu. Praca składa się z trzech rozdziałów. Rozdział pierwszy jest prezentacją uwarunkowań środowiska w jakim wykonywana jest praca. Zawiera ogólny podział czynników szkodliwych występujących na stanowiskach pracy na: czynniki chemiczne i pyłowe, czynniki biologiczne, czynniki fizyczne do których zaliczamy hałas i drgania mechaniczne oraz ich szczegółową charakterystykę. W drugim rozdziale przedstawiono skutki działania wyżej wymienionych czynników na organizm ludzki oraz choroby jakie mogą one wywołać u człowieka. Rozdział ten zawiera także opis sposobów przeciwdziałania oraz ochrony przed ich negatywnym oddziaływaniem. Natomiast trzeci rozdział zawiera charakterystykę stanowiska pracy operatora maszyn do obróbki blachy firmy Behrens oraz opis konstrukcji i funkcje maszyny na której wyżej wymieniony operator wykonuje pracę, jak i również identyfikację zagrożeń występujących na tym stanowisku, stosowane środki profilaktyczne oraz środki ochrony indywidualnej. W pracy została użyta literatura z zakresu tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy, informacje umieszczone na stronach internetowych, zawiera ona również fragmenty z materiałów wewnętrznych firmy udostępnionych przez służbę BHP w MWM Sp. Z o.o. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject środowisko pracy pl
dc.subject szkodliwe warunki pracy pl
dc.subject stanowisko pracy pl
dc.subject BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) pl
dc.title Analiza wybranych, szkodliwych czynników środowiska pracy - na przykładzie operatora maszyn do obróbki blach w MWM w Brzesku pl
dc.title.alternative An analysis of selected harmful factors of work environment as exemplified by the position of a metal sheet machining machines operator at MWM in Brzesko pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-06T10:57:27Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info