Jak motywacja wplywa na wyniki finansowe firmy X

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Patena, Wiktor
dc.contributor.author Turchyn, Nazarii
dc.date.accessioned 2014-02-07T08:00:17Z
dc.date.available 2014-02-07T08:00:17Z
dc.date.issued 2012-02-01 11:14:30
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5337
dc.description.abstract W niniejszej pracy zaprezentowano teorie motywacji, dostarczające cenne wskazówki, jak motywować pracowników, aby osiągnąć najlepsze efekty – tzn. jakie narzędzia motywowania stosować i w jaki sposób konstruować system motywowania w przedsiębiorstwie. Wykonano badania, które miały udowodnić, że system motywacyjny zastosowany w firmie przyczyni się do zwiększenia wyników finansowych. Z przeprowadzonych badań wynika, że chcąc skutecznie motywować ludzi do pracy nie można traktować ich marginalnie. Wypracowanie skutecznego systemu motywacyjnego jest w zasadzie niekończącym się procesem. Niezaprzeczalny jest fakt iż pracownicy często nie wiedzą czego się od nich oczekuje oraz jakie wymagania powinni spełniać, aby móc awansować. Aby praca przynosiła oczekiwane efekty należy wprowadzić w nią element motywacji, który skłoni pracowników do podjęcia konkretnych działań. pl
dc.description.abstract This thesis presents the theory of motivation, which provides valuable tips on how to motivate employees for achieving better results. It means what tools needs to be used to motivate and how to build the whole motivational system in the company. The taken research have shown that the motivational system which was used in the company would increase the financial results. The research shows that in order to motivate people to work efficiently it is impossible to treat them slightly. Basically, developing an effective motivational system is a never-ending process. The undeniable fact is that employees often do not know what is expected of them and what requirements should be performed in a way to advance. In order the expected results appeared the element of motivation should be implemented which would encourage employees to take particular actions. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject motywacja pl
dc.subject system motywacyjny pl
dc.subject wynagradzanie pl
dc.subject sukces przedsiębiorstwa pl
dc.subject pracownicy pl
dc.subject motivation pl
dc.subject motivational system pl
dc.subject wages pl
dc.subject the success of the company pl
dc.subject employees pl
dc.title Jak motywacja wplywa na wyniki finansowe firmy X pl
dc.title.alternative How motivation affects the financial results of the X company pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-06T10:57:30Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info