Ocena i analiza wdrażania systemu zarządzania jakością na przykładzie Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kaczmarek, Jarosław
dc.contributor.author Magiera, Paweł
dc.date.accessioned 2014-02-08T13:56:22Z
dc.date.available 2014-02-08T13:56:22Z
dc.date.issued 2012-01-14 13:01:37
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5369
dc.description.abstract Głównym zagadnieniem podjętym w pracy jest analiza i ocena efektów wdrożenia systemu zarządzania jakością na przykładzie Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie. Głównym powodem wdrożenia systemu jakości według normy ISO 9001:2000 przez powyższą placówkę zdrowia była chęć poprawy funkcjonowania Szpitala, podniesienie jakości świadczonych usług oraz osiągnięcie wyższej konkurencyjności na rynku. Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy przedstawia genezę, różne pojęcia jakości oraz istotę zarządzania jakością. Prezentuje również wdrożenie i rodzaje kosztów jakości. W drugim rozdziale omówiono system zarządzania jakością według normy 9001:2000. W tym rozdziale ukazano także udokumentowanie i certyfikację systemu zarządzania jakością, jak również opisano podstawowe zasady zarządzania jakością. Rozdział trzeci przedstawia charakterystykę Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie, misję, zadania, historię, zakres usług i rozwój działalności szpitala. Kolejnym zagadnieniem jakie podjęto w tym rozdziale jest zaprezentowanie struktury organizacyjnej i zasobów ludzkich w szpitalu. Rozdział czwarty zawiera informacje dotyczące przebiegu i efektów wdrożenia systemu zarządzania jakością w tarnowskim szpitalu. Rozdział ujmuje etapy wdrożenia systemu zarządzania jakością w tym szpitalu, następnie opisuje księgę jakości, jej strukturę oraz zawartą w niej politykę jakości, procedury i instrukcje w zakresie zapewniania jakości. Podsumowaniem tej części jest analiza korzyści, które wynikają z wdrożenia systemu zarządzania jakością w szpitalu Św. Łukasza. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject jakość pl
dc.subject zarządzanie jakością pl
dc.subject system zarządzania jakością pl
dc.subject ISO pl
dc.subject szpitalnictwo pl
dc.subject wdrażanie systemu ISO pl
dc.title Ocena i analiza wdrażania systemu zarządzania jakością na przykładzie Szpitala Wojewódzkiego im. Św. Łukasza w Tarnowie pl
dc.title.alternative Analysis and assessment of implementing the system of quality management as exemplified by the Provincial St. Luke's Hospital in Tarnów pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-08T13:41:01Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info