Wdrażanie innowacji produktowych w przedsiębiorstwie - aspekt strategiczny

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kaczmarek, Jarosław
dc.contributor.author Łabędź, Tomasz
dc.date.accessioned 2014-02-09T08:49:00Z
dc.date.available 2014-02-09T08:49:00Z
dc.date.issued 2012-01-16 10:59:31
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5373
dc.description.abstract Głównym zagadnieniem podjętym w tej pracy jest przedstawienie oraz charakterystyka strategicznych aspektów wdrażania na rynek nowych produktów z punktu widzenia pojedynczej jednostki organizacyjnej. Praca składa się z czterech rozdziałów. Rozdział pierwszy jest to część teoretyczna, która skupia się wokół istoty samego produktu, jego struktury i funkcji jakie pełni. Przedmiotem analizy jest też definicja innowacji, jej rodzaje i znaczenie dla przedsiębiorstwa. Rozdział ten zawiera również charakterystykę cyklu życia produktu. Część druga zawiera analizę poszczególnych etapów kształtowania nowego produktu. Rozdział kończy opis stosowanych w praktyce sposobów testowania prototypu innowacji oraz strategii wykorzystywanych na etapie końcowym wdrażania nowego produktu, tj. podczas jego komercjalizacji. Trzeci rozdział skupia się wokół strategii innowacyjnych przedsiębiorstwa. Początkowa część rozdziału poświęcona jest analizie procesu segmentacji rynku wraz ze stosowanymi na tym etapie strategiami marketingowymi. Dalsza część rozdziału to przegląd ogólnie stosowanych strategii marketingowych na etapie kształtowania produktu, jego wdrażania na rynku oraz prowadzenia kampanii reklamowej. Ostatni, czwarty rozdział pracy, to cześć praktyczna opracowana w oparciu o zgromadzony materiał empiryczny. Ta część pracy podnosi temat strategii innowacyjnych stosowanych w Zakładzie Wyrobów Betonowych „Bruk-Bet”. Rozdział rozpoczyna charakterystyka przekroju działalności przedsiębiorstwa. Dalej następuje analiza kolejnych etapów klasycznego i międzynarodowego cyklu życia produktu, na przykładzie wybranych wyrobów produkowanych w przedsiębiorstwie „Bruk-Bet”. Rozdział prezentuje też klasyfikację innowacji produktowych w przedsiębiorstwie oraz marketingowe strategie innowacyjne stosowane w ZWB „Bruk–Bet” na etapie kształtowania innowacji oraz analizy ekonomicznej, testowania i komercjalizacji nowych produktów. W pracy wykorzystano literaturę przedmiotu, czasopisma branżowe oraz dokumentację udostępnioną przez przedsiębiorstwo. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject produkt pl
dc.subject cykl życia produktu pl
dc.subject nowe produkty pl
dc.subject strategia innowacyjna pl
dc.subject przedsiębiorstwo pl
dc.title Wdrażanie innowacji produktowych w przedsiębiorstwie - aspekt strategiczny pl
dc.title.alternative Implementation of product innovations in an enterprise - a strategic aspect pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-08T13:52:50Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info