Zagrożenia na stanowisku ratownika medycznego i sposoby ich ograniczania na podstawie Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nalepka, Adam
dc.contributor.author Pękala, Sylwia
dc.date.accessioned 2014-02-09T09:05:06Z
dc.date.available 2014-02-09T09:05:06Z
dc.date.issued 2012-09-20 10:13:39
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5378
dc.description.abstract W pracy, głównymi wątkami są kwestie związane z występującymi zagrożeniami przy pracy oraz sposobami, które przyczyniają się ich ograniczania na stanowisku ratownika medycznego zatrudnionego w Pogotowiu Ratunkowym w Tarnowie. Celem pracy jest uporządkowanie zasobów wiedzy odnoszących się do charakterystyki zagrożeń związanych z pracą ratownika medycznego zatrudnionego w Pogotowiu Ratunkowym w Tarnowie, oceny ryzyka zawodowego na tym stanowisku oraz propozycji działań ograniczających występujące zagrożenia. W niniejszej pracy podjęto się scharakteryzowania stanowiska ratownika medycznego, przybliżono m.in. istotę pracy ratownika medycznego, kto ma prawo wykonywać ten zawód oraz predyspozycje i przeciwskazania do pracy na tym stanowisku. Przedstawiono, także analizę wypadkowości w tarnowskim Pogotowiu Ratunkowym. Praca na stanowisku ratownika medycznego powiązana jest z sytuacjami zagrożenia w okolicznościach związanych z ratowaniem ludzi znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Odbywa się to niejednokrotnie w ekstremalnych warunkach oraz różnych lokalizacjach. Dlatego praca wykonywana przez ratownika medycznego niesie ze sobą duże ryzyko, które może być przyczyną wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Aby zapewnić bezpieczeństwo, należy przeprowadzić prawidłową i szczegółową identyfikację zagrożeń. Jest to niezmiernie istotne do wdrożenia odpowiednich działań profilaktycznych, procedur i środków ochronnych. Niniejsza praca powstała przy wykorzystaniu literatury przedmiotu, kodeksu pracy, rozporządzeń i ustaw oraz materiałów i artykułów pozyskanych z sieci Internet. Do napisania części empirycznej, skorzystano z dokumentacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject szkodliwe warunki pracy pl
dc.subject BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) pl
dc.subject ryzyko zawodowe pl
dc.subject ratownictwo medyczne pl
dc.title Zagrożenia na stanowisku ratownika medycznego i sposoby ich ograniczania na podstawie Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie pl
dc.title.alternative Occupational hazards in the position of an emergency medical rescuer and the ways of reducing them as exemplified by emergency ambulance service in Tarnów pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-08T13:52:44Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info