Mechanizmy niezawodności systemów baz danych. Mirroring i replikacja

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Telega, Henryk
dc.contributor.author Łatka, Krzysztof
dc.date.accessioned 2014-02-09T09:30:07Z
dc.date.available 2014-02-09T09:30:07Z
dc.date.issued 2012-01-10 15:52:39
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5379
dc.description.abstract Celem pracy jest opis i testy sposobu zwiększenia niezawodności istniejącego sklepu internetowego, opartego na serwerze MySQL. Zostanie przedstawiony mechanizm replikacji Master-Slave, który pozwoli na zabezpieczenie aplikacji przed awarią serwera baz danych. Celem dodatkowym pracy jest przedstawienie podobnych mechanizmów w systemie Microsoft SQL Serwer oraz dokonanie porównań między MySQL a Microsoft SQL Server. W rozdziale pierwszym został przedstawiony ogólny charakter pracy, w rozdziale drugim przedstawione są zasady działania oraz rodzaje replikacji. W rozdziale trzecim opisano sposób konfiguracji po stronie serwera głównego oraz pomocniczego. Rozdział czwarty zawiera opis problemów związanych z mechanizmem replikacji baz danych w MySQL oraz poprawnym działaniem tego mechanizmu. W rozdziale piątym zostało zawarte podsumowanie wykonanych prac na bazie MySQL oraz skuteczność ich działania. Rozdział szósty zawiera krótką charakterystykę mechanizmu replikacji w MS SQL, jej rodzaje i skuteczność. Rozdział siódmy zawiera opis mechanizmu mirroringu w MS SQL Server, jego rodzaje, opis procesu konfiguracji oraz uwagi dotyczące działania mechanizmu. W rozdziale ósmym zawarte zostało podsumowanie przedstawionych rozwiązań. Kolejny rozdział zawiera zestawienie podobieństw i różnic jakie występują w każdym z omawianych przypadków. Rozdział dziesiąty zawiera wskazówki dotyczące wyboru systemu bazodanowego. W ostatnim rozdziale zawarta jest bibliografia. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject sklep internetowy pl
dc.subject aplikacje internetowe pl
dc.subject bazy danych pl
dc.subject programy komputerowe pl
dc.subject serwery pl
dc.title Mechanizmy niezawodności systemów baz danych. Mirroring i replikacja pl
dc.title.alternative Reliability mechanisms for database systems. Mirroring and replication pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-09T08:21:39Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info