Promocja produktu turystycznego jako szansa rozwoju rynku lokalnego - na przykładzie Opactwa Benedyktynów w Tyńcu

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Reśko, Dariusz
dc.contributor.author Michalik, Rafał
dc.date.accessioned 2014-02-09T09:44:19Z
dc.date.available 2014-02-09T09:44:19Z
dc.date.issued 2012-01-11 14:58:01
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5385
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy było zweryfikowanie hipotezy ogólnej, wnoszącej, iż Opactwo Benedyktynów w Tyńcu, jako turystyczny produkt regionalny jest jednym z czynników wpływających na rozwój rynku lokalnego (rozumianego tutaj jako teren dawnej wsi Tyniec – dzisiejszej dzielnicy Krakowa). W tym celu niezbędne jest jednak wdrożenie dobranych do grupy docelowej obiektu, działań promocyjnych. Hipotezę weryfikowano dokonując analiz literatury przedmiotu oraz oddając zwiedzającym Opactwo, opracowany przez autora, kwestionariusz badawczy. Badania dowiodły, iż : 1) Odwiedzający dowiadują się o Opactwie w swojej parafii, z przewodników, z internetu. 2) Wiedza odwiedzających o ofercie Opactwa (wydawnictwo, art. spożywcze) jest niewielka 3) Najczęściej Opactwo odwiedzają osoby powyżej 40 roku życia. Najwięcej odwiedzających mieści się w grupie 50+ 4) Najbardziej efektywna formą promocji stosowaną przez Opactwo są ogłoszenia w parafiach oraz e-promocja. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject promocja pl
dc.subject produkt turystyczny pl
dc.subject kwestionariusz badawczy pl
dc.subject regionalny produkt turystyczny pl
dc.title Promocja produktu turystycznego jako szansa rozwoju rynku lokalnego - na przykładzie Opactwa Benedyktynów w Tyńcu pl
dc.title.alternative Promotion of the tourism product as a chance of the local market development on the example Benedictine Abbey in Tyniec pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-09T09:13:58Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info