Analiza zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach budowlano-montażowych w przedsiębiorstwie "A"

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nalepka, Adam
dc.contributor.author Surman-Markiewicz, Katarzyna
dc.date.accessioned 2014-02-09T10:59:24Z
dc.date.available 2014-02-09T10:59:24Z
dc.date.issued 2012-09-15 23:15:22
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5390
dc.description.abstract Podstawowym celem pracy jest przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego na przykładzie dwóch wybranych stanowisk pracy w branży budowlano-montażowej w segmencie gazowniczym oraz ukazanie oceny ryzyka zawodowego jako właściwego narzędzia wspomagającego skuteczne funkcjonowanie prawidłowego systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy. Niniejsza praca pisana była w oparciu o literaturę, przedmiotu, o akty prawne, które regulują omawianą problematykę, materiały pozyskane z sieci Internet, jak również własną analizę i ocenę, oraz materiały uzyskane z Przedsiębiorstwa. Praca podzielona jest na pięć rozdziałów. Pierwszy rozdział ma na celu wprowadzenie dotyczące wstępnych przygotowań związanych z rozpoczęciem budowy, a mianowicie pracami przygotowawczymi czy zagospodarowaniem terenu budowy. Rozdział drugi porusza kwestię istoty i celu bhp, występujących zagrożeń, czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych, w procesach budowlano-montażowych, a także opisuje, w jakim celu wykonuje się ocenę ryzyka zawodowego. Kolejny rozdział trzeci poświęcony jest budownictwu gazowemu, jego specyfice, występujących czynników, zagrożeń i ryzyku, jakie związane jest z procesami pracy w tejże działalności. Wskazuję również metody identyfikacji i szacowania ryzyka zawodowego oraz sposoby ich ograniczania poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Rozdział czwarty poświęcony jest ogólnej charakterystyce Przedsiębiorstwa, jego strukturze organizacyjnej, a także przykładowemu procesowi pracy. Rozdział ten analizuje dokładniej wybrane stanowiska pracy, a mianowicie skupiając się na opisie stanowisk, typowych procesach pracy oraz występujących zagrożeniach i czynnikach niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych. Ostatni rozdział piąty poświęcony jest ocenie ryzyka zawodowego zanalizowanych stanowisk pracy. Kwestią kończącą ten rozdział jest ogólne podsumowanie działań Przedsiębiorstwa, mające na celu skuteczne ograniczanie występujących zagrożeń i przeciwdziałanie ryzyku zawodowemu w branży budowlanej. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject budownictwo pl
dc.subject BHP (Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) pl
dc.subject ryzyko zawodowe pl
dc.subject szkodliwe warunki pracy pl
dc.subject gazownictwo pl
dc.title Analiza zagrożeń i ocena ryzyka zawodowego na wybranych stanowiskach budowlano-montażowych w przedsiębiorstwie "A" pl
dc.title.alternative Threat analysis and estimation of occupational risk for selected construction-assembly positions in company "A" pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-09T09:18:05Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info