Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w aspekcie zagrożenia upadłością na przykładzie PSS Społem w Tarnowie

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jędrzejczyk, Zbigniew
dc.contributor.author Mazur Anna
dc.date.accessioned 2014-02-10T08:09:40Z
dc.date.available 2014-02-10T08:09:40Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5451
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest przedstawienie narzędzi, służących do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz możliwości ich wykorzystania w przewidywaniu bankructwa na przykładzie PSS „Społem” w Tarnowie. W pracy przedstawiono istotę, cele oraz miejsce i znaczenie analizy finansowej w przedsiębiorstwie a także charakterystykę źródeł, na których analiza ta się opiera, czyli podstawowych sprawozdań finansowych. Opisano metodologię analizy finansowej przedsiębiorstwa, począwszy od wstępnej analizy sprawozdań finansowych, po badanie poszczególnych obszarów przedsiębiorstwa tj. płynności finansowej, sprawności działania, rentowności oraz zadłużenia za pomocą odpowiednich wskaźników. Zaprezentowano również analizę piramidalną opartą na modelu Du Ponta jako metodę umożliwiającą uzyskanie informacji o przyczynach zmian rentowności kapitału własnego przedsiębiorstwa. Przedstawiono polskie i zagraniczne komplementarne modele oceny kondycji przedsiębiorstwa oparte na wskaźnikach finansowych oraz ich przydatność i możliwości wykorzystania do oceny perspektyw rozwoju lub zagrożenia bankructwem. Dokonano charakterystyki PSS „Społem” w Tarnowie, jego formy prawnej oraz prowadzonych działalności. Dokonano również oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, badając strukturę i dynamikę udostępnionych przez przedsiębiorstwo sprawozdań finansowych oraz analizując kształtowanie się wskaźników płynności finansowej, rentowności, sprawności działania i zadłużenia na przestrzeni 3 lat. Określono również prawdopodobne przyczyny zaistniałej sytuacji przedsiębiorstwa oraz perspektywy jego rozwoju i możliwość upadku z wykorzystaniem wybranych modeli oceny zagrożenia upadłością. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject finanse pl
dc.subject analiza finansowa przedsiębiorstwa pl
dc.subject rachunek zysków i strat pl
dc.subject bilans pl
dc.subject rentowność firmy pl
dc.subject płynność finansowa przedsiębiorstwa pl
dc.subject upadłość pl
dc.title Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa w aspekcie zagrożenia upadłością na przykładzie PSS Społem w Tarnowie pl
dc.title.alternative A company’s financial state analysis under the threat of insolvency based on the ‘PSS Społem’ in Tarnow example en
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info