Zagrożenie utratą zasobów jako czynnik stresujący pracowników handlu według teorii Hobfolla

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Radacki, Artur
dc.contributor.author Mikos, Rafał
dc.date.accessioned 2014-02-10T08:43:35Z
dc.date.available 2014-02-10T08:43:35Z
dc.date.issued 2012-02-07 16:35:48
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5470
dc.description.abstract Celem pracy jest wykazanie postawionej w temacie pracy hipotezy badawczej, która brzmi następująco: zagrożenia utratą zasobów w teorii zachowania zasobów są czynnikami stresu u pracowników handlu. Tak postawiona hipoteza pozwala zadać pytanie problemowe: czy zagrożenia utratą zasobów w teorii zachowania zasobów są czynnikami stresu u pracowników handlu? Problematyka stresu jest często podejmowana w literaturze, natomiast interesującym i ciekawym do rozpatrzenia wydaje się być spojrzenie Stevena E. Hobfolla. Chcemy wykazać pozornie częsty problem związany ze stresem, lecz z innej perspektywy. Teoria S. E. Hobfolla zyskuje coraz to więcej zwolenników, ujmuje człowieka w szerokim kontekście życia prywatnego, zawodowego i społeczno-kulturowego. Badanie pracowników wynika z potrzeb, gdyż sektor handlu w Polsce ciągle się rozwija, a także powstają nowe obiekty handlowe o wielkich powierzchniach, w których zatrudnia się pracowników. Stąd problematyka stresu jest ciągle aktualna przede wszystkim u tych osób. Natomiast teoria zachowania zasobów przynosi szeroki zakres narzędzi pomagający wyjaśnić istotę stresu i ukazać czynniki stresorodne. W odpowiedzi na postawiony w temacie pracy problem wykorzystamy metodę sondażu, aby zapytać o opinię pracowników handlu na doświadczane zagrożenia. Narzędziem, które będzie użyte w pracy to kwestionariusz ankietowy. Przeprowadzenie ankiety pozwoli na zweryfikowanie hipotez i uzyskanie informacji o czynnikach stresu u pracowników handlu w kontekście posiadanych zasobów. Możemy stwierdzić po analizie zebranych informacji, iż udało nam się wykazać słuszność postawionej hipotezy. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject handel pl
dc.subject pracownicy pl
dc.subject teoria S. E. Hobfolla pl
dc.subject stres psychologiczny pl
dc.subject praca w stresie pl
dc.title Zagrożenie utratą zasobów jako czynnik stresujący pracowników handlu według teorii Hobfolla pl
dc.title.alternative The threat of resources loss as a stress factor among salespeople according to Hobfoll's theory pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-09T11:41:07Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info