Procesy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy farmaceutycznej "X"

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ujwary-Gil, Anna
dc.contributor.author Poręba, Barbara
dc.date.accessioned 2014-02-10T13:32:30Z
dc.date.available 2014-02-10T13:32:30Z
dc.date.issued 2012-01-03 18:30:43
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5488
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest omówienie przedstawionej problematyki związanej z procesami zarządzania wiedzą. Rozwijająca się dziedzina zarządzania wiedzą jest podstawą konkurencyjności przedsiębiorstwa. Opracowanie przedstawia charakterystykę metod gromadzenia wiedzy, jak również opis narzędzi, które są potrzebne przy procesach zarządzania wiedzą. Podstawowe pytanie to czy konkurencyjność przedsiębiorstwa jest zależna od poprawności funkcjonowania procesów zarządzania wiedzą. W pracy przeprowadzono badania, do których wybrano metodę badawczą jaką jest ankieta. pl
dc.description.abstract The purpose of this paper is to discuss the presented issues related to knowledge management processes. Developing area of knowledge management is the basis of competitiveness. The development shows the characteristics of the methods knowledge, as well as a description of the tools that are needed for knowledge management processes. The basics question is whether a firm`s competitiveness is dependent on the correct functioning of the knowledge management processes. In this study for which the chosen research method that is the poll. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject wiedza pl
dc.subject zarządzanie wiedzą pl
dc.subject procesy zarządzania wiedzą pl
dc.title Procesy zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie na przykładzie firmy farmaceutycznej "X" pl
dc.title.alternative Knowlegde management processes in the company pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-10T12:03:45Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info