Aktywne i pasywne formy przeciwdziałania bezrobociu na przykładzie powiatu brzeskiego (analiza lat 2006-2010)

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kaczmarek, Jarosław
dc.contributor.author Szpilka, Krzysztof
dc.date.accessioned 2014-02-10T14:15:23Z
dc.date.available 2014-02-10T14:15:23Z
dc.date.issued 2012-01-02 17:12:26
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5493
dc.description.abstract Celem pracy jest charakterystyka zjawiska bezrobocia, przedstawienie aktywnych i pasywnych form przeciwdziałania bezrobociu na terenie powiatu brzeskiego, ukazanie struktury bezrobocia osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Brzesku oraz ocena efektywności form przeciwdziałania bezrobociu. Dane statystyczne zawarte w pracy obejmują lata 2006 – 2010. Dla realizacji celu pracy zastosowano metodę analizy literaturowej oraz analiz ilościowych danych liczbowych. Podstawowe znaczenie miały dane udostępnione przez Powiatowy Urząd Pracy w Brzesku. Należy tu wymienić analizy i sprawozdania, które pozwoliły na uzyskanie danych statystycznych dotyczących wielkości i struktury analizowanego zjawiska, aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu, a także informacji o brzeskim rynku pracy oraz podstawowych danych dotyczących całego rejonu. Analiza rynku pracy i poziomu bezrobocia w powiecie brzeskim wskazuje potrzebę stworzenia lokalnego zestawu środków, mechanizmów, ułatwiających utrzymanie istniejących miejsc pracy oraz tworzenie nowych, rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. Zauważalny jest wysoki poziom bezrobocia wśród młodzieży, kobiet, osób z niskim wykształceniem oraz zamieszkujących tereny wiejskie. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject bezrobocie pl
dc.subject aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu pl
dc.subject pasywne formy przeciwdziałania bezrobociu pl
dc.subject przeciwdziałanie bezrobociu pl
dc.subject formy przeciwdziałania bezrobociu pl
dc.title Aktywne i pasywne formy przeciwdziałania bezrobociu na przykładzie powiatu brzeskiego (analiza lat 2006-2010) pl
dc.title.alternative Active and passive forms of counteracting unemployment as exemplified by Brzesko poviat (an analysis of the years 2006-2010) pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-10T12:03:47Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info