Identyfikacja przyczyn niespłacenia kredytów na przykładzie Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Malczak, Jan
dc.contributor.author Janikowska Elżbieta
dc.date.accessioned 2014-02-11T09:01:54Z
dc.date.available 2014-02-11T09:01:54Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5545
dc.description.abstract Każda działalność gospodarcza zawiera w sobie element ryzyka. Tak jest również z działalnością kredytową. Od tego, w jaki sposób, czyli z jaką skutecznością owo ryzyko zostanie oszacowane, zależał w przeszłości wielokrotnie los bankiera. Konieczność rozpoznania ryzyka kredytowego nie pozostaje współcześnie kwestią swobodnego wyboru. Dążenie do bezpiecznego zagospodarowania powierzonych oszczędności wymaganie przestrzegania odpowiednich standardów w zakresie ryzyka jest także ważnym elementem działalności banku. Pełne wykluczenie ryzyka to ograniczenie w działalności kredytowej, która dla banku komercyjnego w Polsce jest podstawowym produktem, jak również ograniczenie funkcjonalności banku jako instytucji. Banki jako instytucje kredytowe wraz z funduszami rynku pieniężnego stanowią aktualnie grupę monetarnych instytucji finansowych. W nowych warunkach rynkowych i silnej konkurencji kredyt bankowy ma do spełnienia wyjątkowo ważną rolę. Jego odpowiednie wykorzystanie może i powinno przyczyniać się do kształtowania procesów gospodarczych w pożądanym kierunku, m.in. w celu podnoszenia efektywności gospodarowania i równoważenia gospodarki. Prawo bankowe obowiązujące w Polsce także nadało odpowiednią rolę bezpiecznej działalności kredytowej. Wymaga od banku zbadania zdolności kredytowej potencjalnego kredytobiorcy. Jednak złe kredyty w bankach występują, niezależnie od polityki banku, reguł ostrożnościowych, dywersyfikacji ich portfela kredytowego. Wynikają one z procesu selekcji podmiotów w gospodarce rynkowej i optymalnej alokacji kapitału. Koszt kredytu nietrafionego dla banku jest szczególnie duży. Składa się na niego wiele elementów, takich jak koszt pozyskania depozytów i lokat, koszt funkcjonowania banku, koszt utrzymania rezerw obowiązkowych. Ryzyko to nie może być w pełni przeniesione przez stopę procentową na kredytobiorcę. Banki jako dostarczyciele kapitału szybko były by wyeliminowane przez alternatywne źródła jego pozyskania. Celem niniejszej pracy jest przedstawienie polityki kredytowej, która minimalizuje ryzyko kredytowe poprzez stosowanie ustalonych zasad bezpieczeństwa działalności kredytowej w poszczególnych segmentach rynku oraz poprzez niezbędne instrumenty ograniczające to ryzyko. A także identyfikacja przyczyn niespłacenia kredytów. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject banki komercyjne pl
dc.subject gospodarka rynkowa pl
dc.subject ryzyko bankowe pl
dc.subject ryzyko kredytowe pl
dc.subject zabezpieczenie kredytu pl
dc.subject zdolność kredytowa pl
dc.subject Bank Polskiej Spółdzielczości pl
dc.title Identyfikacja przyczyn niespłacenia kredytów na przykładzie Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. pl
dc.title.alternative Identifying reasons for bank loan defaults, as exemplified by the Bank Polskiej Spółdzielczosci S.A. en
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info