System informatyczny w firmie F-CORE jako narzędzie wspierające rozwój handlu międzynarodowego w sektorze MŚP

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Woźniak, Dariusz
dc.contributor.author Zając, Damian
dc.date.accessioned 2014-02-11T10:07:14Z
dc.date.available 2014-02-11T10:07:14Z
dc.date.issued 2012-01-07 16:14:05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5551
dc.description.abstract Przedmiotem pracy jest wykorzystanie systemu informatycznego jako narzędzia do rozwoju handlu międzynarodowego w firmie F-CORE, która należy do sektora MŚP. Praca zawiera trzy rozdziały. W pierwszych dwóch rozdziałach zostały przedstawione podstawowe modele wymiany międzynarodowej oraz zostały omówione zagadnienia dotyczące wykorzystania systemów informatycznych w zarządzaniu firmą. W ostatnim, najbardziej praktycznym rozdziale opisano wdrożony system informatyczny, zbudowany na bazie skryptu sklepu internetowego. Co więcej, w tym rozdziale opisano korzyści płynące z wprowadzenia systemu dla klientów. W wyniku pracy udowodniono, że dobrze skonstruowany i wdrożony system informatyczny wpływa na profesjonalny wizerunek firmy i prowadzi do zwiększenia się ilości wymienianych dóbr i usług z firmami z innych krajów. pl
dc.description.abstract The purpose of this thesis was to use IT system to develop international trade in SME sector company – F-CORE. The thesis contains three chapters. The first two chapters presents the most basic international trade models and some issues referring to IT systems in management. The last one, the most practical chapter shows implemented system based on e-shop script. What is more, the third chapter shows advantages of introducing the system for customers. The results indicated, that well constructed and implemented IT system affects the professional character of a company and leads to increase exchange of goods and services with foreign companies. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject handel międzynarodowy pl
dc.subject rozwój firmy pl
dc.subject jakość usług pl
dc.subject informatyczne systemy zarządzania pl
dc.subject systemy informatyczne pl
dc.title System informatyczny w firmie F-CORE jako narzędzie wspierające rozwój handlu międzynarodowego w sektorze MŚP pl
dc.title.alternative IT system in F-CORE company as an example of tool to develope international trade in SME sector pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-11T09:43:54Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info