Analiza zjawiska bezrobocia w skali powiatu (na przykładzie powiatu nowotarskiego)

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Żukowski, Paweł
dc.contributor.author Truchan, Monika
dc.date.accessioned 2014-02-11T12:54:45Z
dc.date.available 2014-02-11T12:54:45Z
dc.date.issued 2011-12-19 10:11:44
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5557
dc.description.abstract Praca ’’Analiza zjawiska bezrobocia w skali powiatu (na przykładzie powiatu nowotarskiego)’’ jest pracą badawczą. Zaprezentowano w niej zasadnicze problemy bezrobocia wykorzystując w szczegółowej analizie dane z powiatu nowotarskiego. Praca składa się z czterech rozdziałów tworzących dwie części - teoretyczną i badawczą. Po omówieniu zagadnień teoretycznych z dziedziny bezrobocia i rynku pracy ( rozdział 2), w części badawczej dokonano analizy poziomu, dynamiki i struktury bezrobocia w powiecie nowotarskim (rozdział 3). W rozdziale 4 zostały przedstawione programy aktywizujące do walki z bezrobociem, do których mieli dostęp zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Targu w latach 2008-2010. pl
dc.description.abstract This diploma paper ’’Analysis of the Phenomenon of Unemployment on the District Level (Based on the Example of the District of Nowy Targ)’’ is a piece of research. First, it presents the principal problems concerning unemployment and then it subjects to a detailed analysis the data obtained from the district in question. This paper consists of four chapters and is divided into two parts, i.e. the theoretical and the research part. After the discussion of theoretical problems in the scope of unemployment and labor market (Chapter 2), in the research part an analysis is presented regarding the level, the dynamics and the structure of unemployment in the District of Nowy Targ (Chapter 3). In the Fourth Chapter workfare and training schemes are presented, which were accessible to job seekers registered with the District Employment Office in Nowy Targ in the years 2008-2010. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject bezrobocie pl
dc.subject analiza zjawiska pl
dc.subject powiat nowotarski pl
dc.subject rynek pracy pl
dc.title Analiza zjawiska bezrobocia w skali powiatu (na przykładzie powiatu nowotarskiego) pl
dc.title.alternative Analysis of the Phenomenon of Unemployment on the District Level (Based on the Example of the District of Nowy Targ) pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-11T09:44:11Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info