Ewidencja działalności gospodarczej i zasady analizy w małych i średnich przedsiębiorstwach na przykładzie Spółdzielni Inwalidów „Karpaty”

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wdowiak, Wojciech
dc.contributor.author Brzęcka Aneta
dc.date.accessioned 2014-02-11T22:37:04Z
dc.date.available 2014-02-11T22:37:04Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5568
dc.description.abstract Wśród małych i średnich przedsiębiorstw, jakie funkcjonują w Polsce, znaczną (choć niewystarczającą) część stanowią zakłady pracy chronionej. W tym kontekście należy więc stwierdzić, że celem prezentowanej pracy jest wskazanie specyfiki funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności, gdy są one zakładami pracy chronionej. Realizacja tak sformułowanego celu pracy powinna bowiem pozwolić na zweryfikowanie poniższych hipotez badawczych: kurczący się zakres pomocy i ich formy nie sprzyjają rozwojowi małych i średnich przedsiębiorstw o charakterze zakładów pracy chronionej; zastosowanie analizy finansowej do oceny działalności małych i średnich przedsiębiorstw o charakterze zakładów pracy chronionej wymaga uwzględnienia wpływu niepełnosprawności pracowników na wyniki działalności firmy. Obecnie niewystarczająca jest liczba opracowań dotyczących badania owego tematu. A przecież wg danych statystycznych w Polsce żyje ok. 5,5 miliona osób niepełnosprawnych, z których jedynie 8% jest czynnych zawodowo. Zakłady pracy chronionej zwykle stanowią formę małego lub średniego przedsiębiorstwa. Zatrudnione w nich osoby niepełnosprawne stanowią jedynie 8% ogółu niepełnosprawnych.Jak pokazują statystyki – 84% osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym utrzymuje się ze świadczeń socjalnych, zaś 8% utrzymują rodziny. Duże znaczenie mają tu przede wszystkim: poziom wykształcenia niepełnosprawnych a także niechęć pracodawców do zatrudnienia mniej wydajnego pracownika. Zakłady pracy chronionej mają specyficzny system finansowania i rozliczania dotacji i subwencji otrzymanych z różnych źródeł – np. z PFRON. Tworzony jest Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z którego można dofinansować stanowisko pracy inwalidy, a także jego rehabilitację. Autorka przedstawia Spółdzielnię Inwalidów „KARPATY”, jej historię, sposób pomocy osobom niepełnosprawnym. Ogólnie rzecz biorąc – S.I. „KARPATY” to rentowne średniej wielkości przedsiębiorstwo, które stanowi źródło zatrudnienia dla ok. 200 osób. Przez przeszło 20 lat zaopatruje firmy na terenie całego kraju w odzież roboczą, rękawice robocze, fartuchy, koszule flanelowe itp. Na skutek coraz większej konkurencji – głównie z Chin – spółdzielnia postanowiła rozszerzyć swoją działalność o konfekcję damską produkowaną dla krajów Europy Zachodniej np. Francję czy Niemcy. Niniejsza praca ma na celu ukazać, że zakłady pracy chronionej stanowią jeden z ważniejszych elementów przedsiębiorstw działających na polskim rynku. Ich specyficzny charakter polega na tym, że otrzymują one pomoc ze strony państwa w postaci dotacji, subwencji, dofinansowań, a także zwolnień z niektórych podatków i opłat. Ale główna cecha to ta, że pomagają osobom niepełnosprawnym znaleźć zatrudnienie. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject gospodarka rynkowa pl
dc.subject sektor MŚP pl
dc.subject system sprawozdawczości finansowej MŚP pl
dc.subject analiza ekonomiczna pl
dc.subject wskaźniki ekonomiczne pl
dc.subject Zakłady Pracy Chronionej pl
dc.subject struktura źródeł finansowania pl
dc.subject spółdzielczość inwalidzka w systemie MŚP pl
dc.subject Spółdzielnia Inwalidów „KARPATY” pl
dc.title Ewidencja działalności gospodarczej i zasady analizy w małych i średnich przedsiębiorstwach na przykładzie Spółdzielni Inwalidów „Karpaty” pl
dc.title.alternative The records of business activity and the rules of analysis in small and medium enterprises – the case illustrated by providing an example of the Invalid Co-operative of „Karpaty” en
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info