Aktywizacja bezrobotnych jako obszar działalności Urzędu Pracy

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gancarczyk, Marta
dc.contributor.author Wal Robert
dc.date.accessioned 2014-02-11T23:53:27Z
dc.date.available 2014-02-11T23:53:27Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5572
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest analiza i ocena polityki państwa w dziedzinie zwalczania bezrobocia, ze szczególnym uwzględnieniem zadań powiatowego urzędu pracy. Praca ma charakter teoretyczno-empiryczny. W części teoretycznej przedstawiono problem bezrobocia w ujęciu ekonomicznym oraz podstawy prawno-organizacyjne interwencji państwa w przeciwdziałanie bezrobociu, z uwagą na rolę i miejsce powiatowych urzędów pracy w tej dziedzinie. W części empirycznej dokonano analizy i oceny działalności powiatowego urzędu pracy w Gorlicach w celu aktywizacji bezrobotnych w latach 2002 do 2005, w szczególności koncentrując się na ostatnim z badanych lat. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject bezrobocie pl
dc.subject problemy społeczne pl
dc.subject polityka państwa w walce z bezrobociem pl
dc.subject Powiatowe Urzędy Pracy pl
dc.subject źródło Publicznych Służb Zatrudnienia (PSZ) pl
dc.subject aktywne programy rynku pracy pl
dc.subject źródła finansowania pomocy udzielanej przez UP pl
dc.title Aktywizacja bezrobotnych jako obszar działalności Urzędu Pracy pl
dc.title.alternative Support for active searching jobs as an area of activity of Labour Office en
dc.type bachelorThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info