Analiza sprawozdania finansowego w świetle międzynarodowych standardów rachunkowości na przykładzie firmy Artman S.A. w latach 2003 - 2005

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jędrzejczyk, Zbigniew
dc.contributor.author Kawa Marzena
dc.date.accessioned 2014-02-12T21:43:02Z
dc.date.available 2014-02-12T21:43:02Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5593
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest przedstawienie wyników zastosowania analizy sprawozdania finansowego na przykładzie spółki Artman S.A.. W pracy dokonano omówienia pojęcia rachunkowości w skali ogólnoświatowej. Zawarto definicję rachunkowości oraz wskazano jej cechy, zakres, funkcję i zasady. Ponadto omówiono międzynarodowe regulacje rachunkowości w działalności gospodarczej oraz rodzaje analizy finansowej jako jej integralnej części. Przedstawiono zasady i formy prezentacji sprawozdań finansowych takich jak: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informacja dodatkowa. Omówiono zarys analizy sprawozdań i zaprezentowano jej podstawowe obszary zastosowania. Poświęcono uwagę charakterystycznym, najczęściej stosowanym wskaźnikom analitycznym, które są stosowane w praktyce międzynarodowej. Dokonano charakterystyki firmy i na podstawie posiadanych danych liczbowych dokonano analizy finansowej sprawozdań. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject finanse pl
dc.subject analiza sprawozdania finansowego pl
dc.subject rachunkowość pl
dc.subject bilans pl
dc.subject rachunek zysków i strat pl
dc.title Analiza sprawozdania finansowego w świetle międzynarodowych standardów rachunkowości na przykładzie firmy Artman S.A. w latach 2003 - 2005 pl
dc.title.alternative The analysis of financial report in the light of international accounting standards en
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info