Analiza procesów M & A na rynku FMCG na przykładzie transakcji przejęcia firmy Gillette przez koncern Procter & Gamble

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Cwynar, Wiktor
dc.contributor.author Smoleń, Anna
dc.date.accessioned 2014-02-13T06:51:25Z
dc.date.available 2014-02-13T06:51:25Z
dc.date.issued 2011-12-06 21:18:30
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5616
dc.description.abstract Niniejsza praca jest poświęcona zagadnieniom fuzji i przejęć na rynku FMCG. Cel badawczy autora stanowiło poznanie przesłanek, korzyści oraz skutków największej w historii transakcji nabycia w branży FMCG- przejęcia firmy Gillette przez koncern Procter & Gamble. Szeroko opisany został kontekst rynkowy, w którym działały oba przedsiębiorstwa. Analizy przeprowadzono w oparciu o literaturę naukową, artykuły prasowe, roczne raporty obu spółek oraz studia przypadków opisujące transakcję. Autor wnioskuje, że przejęcie Gillette było częściowo stymulowane przez zmiany zachodzące w branży FMCG. Pozytywnie zweryfikował motywy transakcji po stronie nabywcy i sprzedawcy oraz stwierdził, że była on opłacalna i uzasadniona ekonomicznie. Potwierdzono też wpływ transakcji na zmiany w branży FMCG i podmioty w niej działające. pl
dc.description.abstract This Bachelor Thesis describes various aspects of mergers and acquisitions on Fast Moving Consumer Goods Industry market. The author’s main objective was to define premises, advantages and results of the biggest takeover transaction in FMCG sector, which was the Procter & Gamble acquisition of Gillette. The stress was put on the specificity of the market both companies operated in. Analysis were based on scientific literature, articles in review journals, Internet news, companies’ annual reports and cases. Author has concluded that the acquisition of Gillette was partly stimulated by the major changes in FMCG sector. The reasons for the transaction were defined for both parties and verified positively. The transaction was proved to be profitable and beneficial for the consolidated company. Finally, it had also an impact on the situation in FMCG sector and its parties. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights open access
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject rynek FMCG pl
dc.subject fuzje i przejęcia pl
dc.subject efektywność fuzji pl
dc.subject Procter & Gamble pl
dc.subject Gillette pl
dc.title Analiza procesów M & A na rynku FMCG na przykładzie transakcji przejęcia firmy Gillette przez koncern Procter & Gamble pl
dc.title.alternative Analysis of M & A processes for the FMCG market on the example of Procter & Gamble acquisition of The Gillette Company pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-12T14:32:31Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info