Proces wdrażania systemów informacyjnych w Poczcie Polskiej S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Piekarz, Halina
dc.contributor.author Włoch, Dorota
dc.date.accessioned 2014-02-13T09:11:47Z
dc.date.available 2014-02-13T09:11:47Z
dc.date.issued 2011-12-06 11:11:05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5620
dc.description.abstract Przedmiotem pracy licencjackiej jest przedstawienie procesu wdrażania systemów informacyjnych w Poczcie Polskiej S.A. W pracy scharakteryzowano i sklasyfikowano systemy informacyjne oraz przedstawiono ogólne zasady wdrażania tych systemów. Następnie w pracy przedstawiono proces wdrażania systemu informacyjnego w Poczcie Polskiej S.A. oraz dokonano analizy wybranych systemów informacyjnych wdrażanych w Poczcie Polskiej S.A. Przeprowadzona analiza pokazała, jak duży wpływ na efektywną działalność i konkurencyjność Poczty Polskiej S.A. ma wdrażanie nowoczesnych systemów informacyjnych. Analiza ta ukazała zagrożenia wynikające z nieodpowiedniego doboru wdrażanych systemów informacyjnych. W pracy tej ukazano również szanse dla Poczty Polskiej S.A. wynikające z wdrażania nowych systemów informacyjnych. pl
dc.description.abstract The subject of BA thesis is to present the implementation of information systems in the Polish Post S.A. The thesis characterizes and qualifies information systems and provides general rules for the implementation of these systems. Then the thesis presents the implementation of an information systems in the Polish Post S.A. and made an analysis of selected information systems implemented in the Polish Post S.A. The analysis showed how much influence on the efficient operation and competitiveness of the Polish Post SA is the implementation of modern information systems. This analysis showed the risks arising from improper selection of implemented information systems. This BA thesis, shown also opportunities for the Polish Post SA resulting from the implementation of new information systems. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject informacja pl
dc.subject system informacyjny pl
dc.subject system pl
dc.subject system informatyczny pl
dc.subject wdrażanie pl
dc.subject information pl
dc.subject information system pl
dc.subject computer system pl
dc.subject implementation pl
dc.title Proces wdrażania systemów informacyjnych w Poczcie Polskiej S.A. pl
dc.title.alternative Process of the implementation of information systems in the Polish Post S.A. pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-13T08:40:20Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info