Zarządzanie zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem motywacji

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Żukowski, Paweł
dc.contributor.author Zięba, Anna
dc.date.accessioned 2014-02-13T09:17:24Z
dc.date.available 2014-02-13T09:17:24Z
dc.date.issued 2011-12-19 10:33:41
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5621
dc.description.abstract Praca na temat „Zarządzanie zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem motywacji” jest pracą badawczą. Składa się z czterech rozdziałów, tworzących dwie części - teoretyczną i badawczą. W części teoretycznej (rozdział 2 i 3) przedstawiono zagadnienia ogólne z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Motywacja została zaprezentowana jako obszar zadaniowy procesu zarządzania zasobami ludzkimi. Zanalizowano kluczowe teorie motywacji i wyszczególniono instrumenty pobudzania motywacji w organizacji. W części badawczej (rozdział 4) znajdują się informacje o badanym obiekcie oraz funkcjonującym w nim systemie motywacyjnym w oparciu o odpowiednie dokumenty firmowe i wyniki badań ankietowych. pl
dc.description.abstract This diploma paper on HRM with special emphasis on motivation is a piece of research. It consists of four chapters and of two parts, i.e. the theoretical one and the research one. In the theoretical part (Chapters 2 and 3) general HRM issues are presented. Motivation is presented as the area of tasks for the HRM process. Key motivation theories are analyzed and instruments used to increase motivation itemized. The research part (Chapter 4) contains information pertaining to the facility researched into and the motivational system at work in the same based on appropriate company documents and results of self-report survey conducted by means of questionnaires. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject motywacja pl
dc.subject praca badawcza pl
dc.subject proces pl
dc.title Zarządzanie zasobami ludzkimi ze szczególnym uwzględnieniem motywacji pl
dc.title.alternative Human Resource Management With a Special Focus on Motivation pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-11T13:00:18Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info