Wprowadzenie innowacji technologicznych a poprawa obsługi klientów Poczty Polskiej S.A.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Paliwoda-Matiolańska, Adriana
dc.contributor.author Merta, Aneta
dc.date.accessioned 2014-02-13T09:33:04Z
dc.date.available 2014-02-13T09:33:04Z
dc.date.issued 2012-02-09 09:07:27
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5624
dc.description.abstract Przedmiotem pracy licencjackiej jest przedstawienie zagadnień związanych z wprowadzeniem innowacji technologicznych w Poczcie Polskiej S.A. i ich wpływem na poprawę obsługi klienta. Badania ankietowe przeprowadzono wśród klientów Urzędu Pocztowego Zakopane. Z przeprowadzonych badań wynikło, że większość klientów Poczty Polskiej S.A. ma świadomość o wprowadzonych ulepszeniach technologicznych. Klienci chętnie korzystają z większości udogodnień technologicznych i pozytywnie je oceniają. Uważają, że mają one istotny wpływ na jakość obsługi klienta. Można również zauważyć, że większa wiedza na temat innowacji technologicznych dotyczy tych zmian, które zostały wprowadzone jakiś czas temu, natomiast te najnowsze nie są jeszcze tak popularne wśród klientów. pl
dc.description.abstract Thesis subject is to present the issues related to the introduction of technological innovation in the Polish Post Office S.A. and their impact on improving the customer service. A study survey was conducted among customers of the Post Office in Zakopane. The studies show that most of the Polish Post Office S.A customers are aware of the introducted technological improvements. Customers are eager them positively. They feel that they have a significant impact on the quality of customer service. You might also notice that more knowledge on technological innovation relates to the changes that were made some time ago, and the latest ones are not yet as popular among customers. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject klient pl
dc.subject obsługa klienta pl
dc.subject innowacja pl
dc.subject technologia pl
dc.subject ankieta pl
dc.subject client pl
dc.subject services pl
dc.subject innovation pl
dc.subject technology pl
dc.subject questionnaire pl
dc.title Wprowadzenie innowacji technologicznych a poprawa obsługi klientów Poczty Polskiej S.A. pl
dc.title.alternative Introduction of technological innovations and the improvement of the customer service in the Polish Post Office S.A. pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-13T09:16:25Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info