Analiza i ocena strategii rozwoju gminy na przykładzie gminy Lisia Góra

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jędrzejczyk, Zbigniew
dc.contributor.author Bogdańska - Lis Beata
dc.date.accessioned 2014-02-13T11:51:27Z
dc.date.available 2014-02-13T11:51:27Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5649
dc.description.abstract Rozwój jednostek samorządu terytorialnego to dynamiczny proces przemian społeczności w nich zamieszkujących, który prowadzi do zmian zarówno ilościowych, jak i jakościowych. Winien on dokonywać się równocześnie i harmonijnie w sferach: społecznej, gospodarczej, infrastrukturalnej, przestrzennej i ekologicznej, a więc mieć charakter rozwoju zintegrowanego. Z uwagi na fakt, że staliśmy się członkami Unii Europejskiej pojawiły się przed nami nowe możliwości. W związku z powyższym stoimy przed koniecznością dostosowania strategii rozwoju do standardów planowania w UE. Rozwój jednostek samorządu terytorialnego jest niezbędnym warunkiem tworzenia możliwie jak najlepszego środowiska życia dla mieszkańców, tj. warunków zamieszkania, pracy, obsługi i wypoczynku. Przedmiotem badań niniejszej pracy jest analiza Strategii Rozwoju Społeczno Gospodarczego Gminy Lisia Góra. Na podstawie uzyskanych wiadomości na temat samorządu terytorialnego a także danych zaczerpniętych z Urzędu Gminy w Lisiej Górze przeprowadzono analizę i ocenę strategii społeczno gospodarczego rozwoju gminy zarówno od strony teoretycznej jak i empirycznej. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject samorząd terytorialny pl
dc.subject gmina pl
dc.subject system finansowy jednostek samorzadu terytorialnego pl
dc.subject dochody gminy pl
dc.subject samodzielność finansowa gminy pl
dc.subject strategia rozwoju pl
dc.subject gmina Lisia Góra pl
dc.title Analiza i ocena strategii rozwoju gminy na przykładzie gminy Lisia Góra pl
dc.title.alternative The analysis and evaluation of the strategy for Lisia Góra district development based on the example of Lisia Góra district en
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info