Wynagrodzenie jako czynnik motywacji do pracy

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Miś, Alicja
dc.contributor.author Pałka, Magdalena
dc.date.accessioned 2014-02-13T12:16:04Z
dc.date.available 2014-02-13T12:16:04Z
dc.date.issued 2011-12-02 20:06:09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5652
dc.description.abstract W niniejszej pracy analizie i badaniom poddano system wynagradzania pracowników w firmie Jeronimo Martins Dystrybucja S.A. oraz przedstawiono istotę motywowania i wynagradzania pracowników w organizacjach. Na podstawie dogłębnej analizy dokumentów, obserwacji mojej, jako pracownika tej firmy oraz przeprowadzonych przeze mnie badań ankietowych wykazano, iż wynagrodzenie jest najistotniejszym czynnikiem motywacyjnym stosowanym w badanej firmie. Niniejsza praca obrazuje to, jak istotne jest zaprojektowanie dobrego systemu wynagrodzeń, w którym skorelowane są interesy zarówno firmy jak i pracownika. W drodze przeprowadzonych badań, na podstawie dogłębnej analizy tych materiałów można stwierdzić, iż firmie udało się skonstruować system premiowania dostosowany do struktury i kultury organizacyjnej, fazy rozwoju firmy oraz oczekiwań pracowników. Zaprojektowany w firmie system wynagrodzeń i świadczeń socjalnych potrafi zatrzymać w firmie potrzebnych pracowników oraz zmotywować ich do wydajnej pracy. W dzisiejszych czasach dobrze zaprojektowany system wynagrodzeń jest bardzo ważnym czynnikiem motywacyjnym i może być efektywnie wykorzystywanym w każdej organizacji. pl
dc.description.abstract This thesis gives an analysis of the employee remuneration system at the Jeronimo Martins Dystrybucja SA, as well as outlines the nature of motivation and employee compensation in companies. On the basis of a thorough data study, document research , my observation as an employee of the company as well as a survey carried out by me, it has been concluded that an employee compensation is the most crucial factor as a clear incentive mechanism applied in this company. The paper underlines the importance of implementing an effective employee remuneration system which meets both the company goals and the workers needs. The research and the evaluation of materials have led to a conclusion that the company has been successful in implementing motivation-bonus system tailored to the structure and organizational culture of the company, the phase of company development and employee expectations. The implemented motivation-bonus system along with employee benefit fund can build a loyal staff and motivate the employees to more efficient work. In modern day economy a well-designed compensation system is a must for an effective use in any company. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject system wynagradzania pracowników pl
dc.subject motywacja pl
dc.subject system premiowania pl
dc.subject firma pl
dc.subject employee remuneration system pl
dc.subject motivation pl
dc.subject motivation-bonus system pl
dc.subject company pl
dc.title Wynagrodzenie jako czynnik motywacji do pracy pl
dc.title.alternative Remuneration as an effective motivator at work pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-13T10:28:31Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info