Alianse strategiczne - korzyści i zagrożenia na przykładzie aliansu Fiat - Chrysler

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Choroszczak, Jerzy
dc.contributor.author Ogiela, Andrzej
dc.date.accessioned 2014-02-14T09:10:36Z
dc.date.available 2014-02-14T09:10:36Z
dc.date.issued 2011-11-28 20:50:06
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5712
dc.description.abstract Celem pracy było przeprowadzenie kompleksowej analizy aliansów strategicznych pod kątem identyfikacji szans rozwojowych przedsiębiorstw na rynku międzynarodowym oraz zagrożeń. W pracy zostały przedstawione zagadnienia teoretyczne dotyczące przedmiotu pracy. Praca obejmuje również tematykę związaną z rodzajami i formami funkcjonowania aliansów strategicznych, jak również z zarządzaniem nimi. Omówione w pierwszej części zagadnienia, zostały w części drugiej zilustrowane na przekładzie aliansu FIAT – CHRYSLER. Zostały tam zaprezentowane aspekty funkcjonowania aliansu w warunkach rynkowych, jak również ocena aliansu. Przeprowadzona analiza pokazała, że alians zakończył się przejęciem Chryslera przez koncern FIAT. Pozwoliło to jednak zachować markę i utrzymać produkcję samochodów Chrysler. Natomiast FIAT zyskał możliwość zaistnienia na rynku amerykańskim. pl
dc.description.abstract The purpose of this thesis was to perform a comprehensive analysis of strategic alliances for the identification of business development opportunities in the international market and the risks. In this work were presented on the subject of theoretical guess work. Work also includes topics related to the types and forms of functioning of strategic alliances as well as management. Discussed in the first part of the issues were, in second part illustrated in the translation of alliance FIAT - CHRYSLER. There are presented aspects of the alliance in market conditions, as well as evaluation of the alliance The analysis showed that the alliance ended with the takeover of Chrysler by Fiat group. It allowed, however, preserve and maintain the brand Chrysler productions. While Fiat gained the possibility of the U.S. market. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject alians strategiczny pl
dc.subject kooperacja pl
dc.subject rynek motoryzacyjny pl
dc.subject FIAT pl
dc.subject CHRYSLER pl
dc.subject strategic alliance pl
dc.subject cooperation pl
dc.subject automotive market pl
dc.title Alianse strategiczne - korzyści i zagrożenia na przykładzie aliansu Fiat - Chrysler pl
dc.title.alternative Strategic alliances - profits and risks on the example of Fiat - Chrysler alliance pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-13T12:21:45Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info