Bankowość elektroniczna jako nowoczesny kanał dystrybucji usług bankowych

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Śmigielska, Grażyna
dc.contributor.author Wołoszyn, Lidia
dc.date.accessioned 2014-02-14T10:06:28Z
dc.date.available 2014-02-14T10:06:28Z
dc.date.issued 2011-11-15 16:22:39
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5719
dc.description.abstract Celem pracy jest przedstawienie oferty i kondycji bankowości elektronicznej. Pokazano elektroniczne kanały dystrybucji produktów bankowych, na tle bankowości tradycyjnej, jakie korzyści mogą czerpać klienci dzięki wprowadzanym ulepszeniom oraz jakie zabezpieczenia są powszechnie stosowane przez banki. W części praktycznej wskazano przykład Banku Pekao S.A. który poprzez wprowadzenie nowoczesnego systemu bankowości elektronicznej zdobył pozycję lidera pośród innych banków. Pierwszy rozdział pracy opisuje czym jest bankowość elektroniczna oraz przedstawia charakterystykę poszczególnych kanałów dostępu do usługi i produktów bankowych, wskazując na zalety jakie daje możliwość stałego dostępu do finansów osobistych klienta. Zaprezentowano tu również metody zabezpieczeń oraz istniejące ryzyko w bankowości elektronicznej. W drugim rozdziale została opisana historia bankowości elektronicznej w Polsce na tle świata. Wskazano czynniki wpływające na jej rozwój, szanse i potencjalne ryzyka związane z elektroniczną dystrybucją produktów bankowych. Na przykładzie klientów indywidualnych przedstawiono tendencje w zakresie wykonywanych transakcji poprzez elektroniczne kanały dostępu. W ostatnim rozdziale, na przykładzie Banku Pekao S.A. dokonano oceny poziomu bankowości elektronicznej, poprzez porównanie z innymi bankami, wskazano na korzyści jakie dotychczas zostały osiągnięte oraz czynniki utrzymania obecnej pozycji na rynku. Przeprowadzono analizę SWOT w warunkach nowoczesnej technologii by ocenić perspektywy rozwoju Banku Pekao S.A. Głównym źródłem materiałów wykorzystanych w pracy były publikacje książkowe, a także wszelkie dostępne materiały i informacje zawarte na stronach internetowych banków, instytucji finansowych w tym NBP i ZBP oraz portalach internetowych poświęconych bankowości. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject bankowość elektroniczna pl
dc.subject bezpieczeństwo w bankach pl
dc.subject karta płatnicza pl
dc.subject rozwój pl
dc.subject Bank PKO S.A. pl
dc.title Bankowość elektroniczna jako nowoczesny kanał dystrybucji usług bankowych pl
dc.title.alternative Electronic banking as a new channel of banks’ services distribution pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-14T08:55:24Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info