Terroryzm w Europie Zachodniej po II wojnie światowej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ekes, Janusz
dc.contributor.author Piskorek Marta
dc.date.accessioned 2014-02-14T19:56:48Z
dc.date.available 2014-02-14T19:56:48Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5753
dc.description.abstract Terroryzm jest zjawiskiem niszczącym i zawsze wzbudza wielkie emocje. Nie ustrzegły się go kraje Europy Zachodniej, którym juz lata sześćdziesiąte XX wieku przyniosły kolejną falę terroru. Przedstawiana praca stanowi prezentację najbardziej znaczących organizacji terrorystycznych w Europie Zachodniej po II wojnie światowej. Osobno omawia ona organizacje skrajnie lewicowe, a osobno separatystyczne i narodowowyzwoleńcze. Natomiast jej rozdział pierwszy poświęcony został omówieniu prób zdefiniowania badanego zjawiska, jego korzeniom historycznym i aktualnym, a także jego analizie ogólnej oraz prezentacji jego odmian. Ostatnia część pracy jest próbą przedstawienia wpływu różnych czynników promujących terroryzm. Uwzględniona w niej została rola ideologii, sytuacji gospodarczej, społecznej i narodowościowej, a także różnice organizacyjne oraz metody zwalczania organizacji terrorystycznych przez państwa nękane problemem terroryzmu. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject terroryzm pl
dc.subject organizacje terrorystyczne po II wojnie światowej pl
dc.subject terroryzm narodowo-wyzwoleńczy pl
dc.subject terroryzm separatystyczny pl
dc.subject politologia pl
dc.subject polityka pl
dc.title Terroryzm w Europie Zachodniej po II wojnie światowej pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info