Formy opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw podatkiem dochodowym

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wołowiec, Tomasz
dc.contributor.author Przygoda Patryk
dc.date.accessioned 2014-02-14T19:57:49Z
dc.date.available 2014-02-14T19:57:49Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5755
dc.description.abstract Niniejsza praca stanowi podjętą przez autora próbę prawnego, organizacyjnego oraz ekonomicznego ujęcia form opodatkowania podatkiem dochodowym sektora MŚP w Polsce. Celem pracy jest możliwie szeroka charakterystyka funkcjonowania każdej z form opodatkowania podatkiem dochodowym małych i średnich przedsiębiorstw. W pracy pierwszy s charakteryzowano istotę podatku, jego konstrukcję i znaczenie dla współczesnego systemu państwowego. Opisano jedną z możliwych form opodatkowania podatkiem dochodowym: ryczałt, księga przychodów i rozchodów oraz pełną księgowość. Dla każdej z form opodatkowania dokonano charakterystyki podstaw prawnych ich stosowania, przedstawiono podmiot i przedmiot opodatkowania, określono prawa i obowiązki podatnika zależnie od wybranej metody a także przedstawiono wymagania związane z prowadzeniem koniecznej dokumentacji księgowej. Dokonano analizy funkcjonującego podmiotu z sektora małych i średnich firm pod kątem możliwych form opodatkowania. Analizie poddano wady i zalety każdej z form opodatkowania właściwej dla tego podmiotu. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject MŚP pl
dc.subject podatek dochodowy pl
dc.subject system podatkowy pl
dc.subject zryczałtowane formy opodatkowania pl
dc.subject księgi handlowe pl
dc.subject książka przychodów i rozchodów pl
dc.title Formy opodatkowania małych i średnich przedsiębiorstw podatkiem dochodowym pl
dc.title.alternative Methods of collecting income tax from small and medium size enterprises en
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info