Uwarunkowania i zasady motywowania pracowników na przykładzie firmy "Euromarket" Sp. z o.o.

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wdowiak, Wojciech
dc.contributor.author Podsiadło Krzysztof
dc.date.accessioned 2014-02-14T20:21:16Z
dc.date.available 2014-02-14T20:21:16Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5765
dc.description.abstract Celem niniejszej pracy jest prezentacja zasad motywowania pracowników i wpływu tej motywacji na efekty działalności firmy Euromarket Sp. z o.o. o. oraz wskazanie, że skuteczna motywacja, w praktyce będąca złożonym szeregiem działań i rozpatrywana w kategorii procesu, jest narzędziem przynoszącym korzyści po stronie przedsiębiorstwa, przy równoczesnym zadowoleniu kadry pracowniczej. Tak sformułowany cel pracy narzuca postawienie następujących hipotez badawczych: 1. Wzrost motywacji pracowników jest wprost proporcjonalny do efektów ich pracy; 2. Skuteczny system motywacyjny wpływa na poprawę jakości obsługi klienta. Analiza ma na celu udowodnienie powyższych tez oraz wskazanie skutecznych metod motywacji w przełożeniu na konkretną firmę, i osiągane przez nią wyniki. Zakres niniejszego opracowania obejmuje analizę wpływu skutecznej motywacji na osiągane wyniki w pracy, które przekładają się nie tylko na rozwój kariery zawodowej jednostki, ale przede wszystkim przynoszą korzyści dla organizacji. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject motywacja pl
dc.subject zarządzanie strategiczne pl
dc.subject obsługa klienta pl
dc.subject satysfakcja klientów pl
dc.title Uwarunkowania i zasady motywowania pracowników na przykładzie firmy "Euromarket" Sp. z o.o. pl
dc.title.alternative Conditions and terms of employee motivation on the example of "Euromarket Co. ltd." company en
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info