Pracoholizm jako rodzaj uzależnienia w nowoczesnej organizacji

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomalska, Halina
dc.contributor.author Wulf - Zborowska Justyna
dc.date.accessioned 2014-02-14T20:21:49Z
dc.date.available 2014-02-14T20:21:49Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5766
dc.description.abstract Wybór tematu niniejszej pracy dotyczący zjawiska pracoholizmu w nowoczesnych organizacjach wynika z zainteresowania autorki przemianami współczesnego świata, a przede wszystkim sposobem funkcjonowania organizacji w kontekście tychże przemian. W pracy przeprowadzono analizę cech współczesnej kultury organizacyjnej w kontekście przemian ekonomiczno - społecznych współczesnego świata, a szczególnie formującego się społeczeństwa uczącego się w gospodarce opartej na wiedzy. Opisano wpływ środowiska na zachowania pracownicze - dokonano charakterystyki zachowań i postaw pracowniczych w oparciu o interpretację neobehawioralną oraz przedstawiono rodzaje wpływu społecznego, jakim poddani są pracownicy w miejscu pracy. Została również zaprezentowana rola ocen pracowniczych w funkcjonowaniu organizacji oraz problem wymagań wobec pracownika i funkcjonowania systemu motywacyjnego w organizacji. Przedstawiono analizę i interpretację zjawiska pracoholizmu. Dokonano charakterystyki zjawiska pracoholizmu jako uzależnienia od pracy i przedstawiono rodzaje postaw pracowniczych w środowisku zawodowym oraz zawarto r analizę cech osobowościowych pracoholika. Opisano również następstwa pracoholizmu w sferze psychosomatycznej i jego społeczne skutki w środowisku pracy. Przedstawiono metodologię badań własnych dotyczącą zjawiska pracoholizmu na przykładzie firmy Rafineria Nafty Jedlicze S.A. Celem przeprowadzonych badań jest odpowiedź na pytania dotyczące tego, czy pracoholizm jest zjawiskiem kulturowym zauważalnym istotnie w RN Jedlicze, jakie są jego źródła organizacyjne oraz środowiskowe, jaki wpływ na pracoholizm ma kultura organizacyjna firmy, jaka jest rola przełożonych w potęgowaniu tego zjawiska, czy pracoholizm jest przypisany osobom o konkretnych cechach osobowości. W badaniu wykorzystano ankietę jako bezpośrednią metodę gromadzenia informacji, a także kwestionariusz ankietowy, który jest użytym tu narzędziem badawczym. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject kultura organizacyjna pl
dc.subject zachowanie pracowników pl
dc.subject pracoholizm pl
dc.subject ocena pracowników pl
dc.subject system motywacyjny pl
dc.title Pracoholizm jako rodzaj uzależnienia w nowoczesnej organizacji pl
dc.title.alternative Workoholism as a sort of addiction in a modern organisation en
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info