Czynniki płacowe jako istotny element motywacji do pracy w sektorze handlowo-usługowym

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Radacki, Artur
dc.contributor.author Hojnor, Anna
dc.date.accessioned 2014-02-15T10:20:42Z
dc.date.available 2014-02-15T10:20:42Z
dc.date.issued 2011-12-02 15:08:19
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5797
dc.description.abstract Celem pracy jest przedstawienie najistotniejszych elementów systemu motywacyjnego stosowanych w organizacji, z uwzględnieniem płacy jako czynnika najsilniej motywującego zatrudnionych, a także wskazanie na rolę wynagrodzenia pieniężnego w systemie motywacyjnym danego przedsiębiorstwa. Praca składa się z dwóch części: teoretycznej, odwołującej się do literatury przedmiotu z zakresu motywowania oraz empirycznej, w której będzie prześledzone funkcjonowanie systemu motywacji płacowej na konkretnym przykładzie – w firmie handlowej „Cupicha. Jubiler” w Nowym Sączu. W rozdziale pierwszym podejmuję ogólne rozważania na temat motywacji. Przedstawiam w nim definicję motywacji, niektóre popularne teorie motywacyjne oraz zasady systemu motywacyjnego w przedsiębiorstwie skupiając się na płacowym aspekcie motywowania i jego znaczeniu dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. W rozdziale drugim przedstawiam istotę handlu, zasady wynagradzania w sektorze handlowym oraz stosowane najczęściej systemy motywacyjne. Rozdział trzeci ma charakter empiryczny. Prezentuję w nim krótko profil działalności firmy „Cupicha. Jubiler” w Nowym Sączu jako przedsiębiorstwa handlowego. W badaniach wykorzystana zostanie ankieta. System płacowy w firmie jubilerskiej jest dostosowany do aktualnej sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, jego możliwości w zakresie wynagradzania pracowników, skali zatrudnienia, kosztów prowadzenia działalności handlowej oraz sytuacji na lokalnym rynku pracy, gdzie poziom bezrobocia jest stosunkowo wysoki. Wynagrodzenie za pracę niejednokrotnie stanowi warunek podjęcie tej pracy przez pracownika. W firmie „Cupicha. Jubiler” w Nowym Sączu system płacowy znajduje się w centrum zainteresowań pracowników. Badania, które koncentrowały się na rozwiązywaniu problemów badawczych – głównego i szczegółowych, wykazały prawdziwość wszystkich założonych hipotez. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject praca pl
dc.subject system motywacyjny pl
dc.subject handel pl
dc.subject motywowanie pracowników pl
dc.subject motywacja do pracy pl
dc.subject motywacje płacowe pl
dc.title Czynniki płacowe jako istotny element motywacji do pracy w sektorze handlowo-usługowym pl
dc.title.alternative Pay factors as an essential element of motivation to work at trade-services sector pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-13T10:28:25Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info