System motywacji do pracy: finansowe i pozafinansowe czynniki motywacyjne

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Miś, Alicja
dc.contributor.author Zenker Grzegorz
dc.date.accessioned 2014-02-16T12:47:15Z
dc.date.available 2014-02-16T12:47:15Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5828
dc.description.abstract Zarządzanie uczy jak planować, organizować, motywować i kontrolować pracę przedsiębiorstwa oraz działania całego otoczenia po to by osiągać wyznaczone cele. W istocie zarządzanie sprowadza się do określenia jak przy pomocy różnorodnych instrumentów planistycznych, inspiratorskich i kontrolnych podnosić produktywność wszystkich zasobów przedsiębiorstwa. Najważniejszym celem zarządzania jest umiejętne wydobywanie produktywności z ludzi, którzy wchodzą w skład organizacji. Zarządzanie ma uruchamiać w ludziach wyzwanie i jednoczyć wszystkie ich siły do realizacji nadrzędnych celów organizacji. Osiąganie rezultatów w pracy i działalności zależy od motywacji do działania. W teorii kierowania zespołami ludzkimi twierdzi się, iż przydatności zawodowa pracownika to nie tylko jego kwalifikacje, ale także motywacja. Znaczenie kwalifikacji nie podlega dyskusji. Znaczenie motywacji, choć wcześniej nie było może tak oczywiste, ma znaczący wpływ na wyniki osiągane przez przedsiębiorstwo. Mówi się o funkcji kwalifikacji i motywacji pracownika, która ma charakter multiplikatywny, co oznacza, iż obie te wartości muszą się uzupełniać i wspomagać. Z postawionej tezy wynika, że pracownik źle motywowany może być dla przedsiębiorstwa mało przydatny nawet gdyby miał wysokie kwalifikacje. Celem pracy jest identyfikacja zagadnień teoretycznych dotyczących procesu i narzędzi motywowania oraz przedstawianie i analiza systemu motywowania w Restauracjach „Kresowianka”. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject system motywacyjny pl
dc.subject proces zarządzania pl
dc.subject modele motywacji pl
dc.subject instrumenty oddziaływania motywacyjnego pl
dc.subject premia pl
dc.subject praktyka motywowania pl
dc.subject restauracja "Kresowianka" pl
dc.title System motywacji do pracy: finansowe i pozafinansowe czynniki motywacyjne pl
dc.title.alternative Motivation system at work: financial and non- financial motivation factors en
dc.type bachelorThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info