Charakterystyka działań promocyjnych spółki partnerskiej „FLUBACHER GBR”

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rawski, Marek
dc.contributor.author Piotrowska, Katarzyna
dc.date.accessioned 2014-02-17T10:32:12Z
dc.date.available 2014-02-17T10:32:12Z
dc.date.issued 2011-10-22 17:31:48
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5866
dc.description.abstract Celem pracy jest umiejscowienie i wskazanie roli promocji, jako istotnego narzędzia obecnego w rozwoju, pozyskiwaniu rynku oraz realizacji zaplanowanych celów przedsiębiorstwa na przykładzie działań podejmowanych przez przedsiębiorstwo „FLUBACHER GBR”. Praca składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym rozdziale przytoczono spotykane w literaturze przedmiotu definicje promocji oraz wskazano na ich znaczenie w rozwoju firmy. W rozdziale drugim zaprezentowano problematykę zarządzania działalnością promocyjną przedsiębiorstwa, ze zwróceniem szczególnej uwagi na cele i funkcje, jakie promocja spełnia w nowoczesnym przedsiębiorstwie. Dwa pierwsze rozdziały zostały opracowane w oparciu o dostępną literaturę z zakresu zarządzania działalnością promocyjną oraz public relations. W rozdziale trzecim scharakteryzowano rodzaje i formy przekazu wchodzące w skład promocji oraz opisano zagadnienia teoretyczne związane ze stosowaniem zasad promocji, w celu pokazania złożoności tego procesu, mnogości czynników jakie mają na niego wpływ oraz kluczowych zagadnień na jakie należy zwrócić szczególną uwagę przy planowaniu kampanii promocyjnej. Prezentuje on także instrumenty promocyjne oparte na nowych mediach elektronicznych, możliwe sposoby budowy i prowadzenia działań promocyjnych poprzez Internet. W ostatnim punkcie pracy podjęto próbę oceny działań kampanii promocyjnej firmy ”FLUBACHER GBR”. Omówiono najważniejsze zadanie związane z firmą pod kątem działalności promocyjnej. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject strategia marketingowa pl
dc.subject promocja pl
dc.subject komunikowanie marketingowe pl
dc.subject reklama pl
dc.title Charakterystyka działań promocyjnych spółki partnerskiej „FLUBACHER GBR” pl
dc.title.alternative The description of promotional activities in „FLUBACHER GBR” partnership company pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-17T09:12:33Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info