Oceny pracownicze w systemie motywacyjnym małej firmy

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tomalska, Halina
dc.contributor.author Kiełbasa Beata
dc.date.accessioned 2014-02-17T11:16:46Z
dc.date.available 2014-02-17T11:16:46Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5874
dc.description.abstract Ocena pracowników zajmuje centralne miejsce w systemie zarządzania zasobami ludzkimi. Pozwala uzyskać informacje niezbędne do podejmowania trafnych decyzji personalnych. Najczęściej dotyczą one zatrudniania pracowników i ich przemieszczania wewnątrz organizacji, planowania działalności szkoleniowej w organizacji, przyznawania premii, nakładania kar i podejmowania decyzji o zwolnieniach pracowników. Celem niniejszej pracy jest ustalenie zespołu czynników, które pozwalają menedżerowi dokonać trafnej oceny pracownika w środowisku zawodowym. W pracy przedstawiono cechy kultury organizacyjnej i jej wpływ na dobór i ocenę pracowników, co doprowadziło do poszukiwania współzależności pomiędzy rozwojem organizacyjnym a zawodowym. Scharakteryzowano rolę czynników płacowych i pozapłacowych współtworzących system motywacyjny w zarządzaniu personelem. Podjęto problematykę szeroko rozumianej oceny pracowniczej, czyli jej celów i zasad oceniania, funkcji spełnianych przez oceny okresowe oraz ich wpływu na motywację zespołu pracowniczego. Uszczegółowieniem poruszanej problematyki stała się analiza typowych błędów popełnianych w toku oceniania, co łączy się z zagadnieniem kompetencji, jakie powinien posiadać menedżer odpowiedzialny za ocenę pracowników w małej firmie. Przedstawiono metodologię badań własnych, które zostały przeprowadzone w firmie „Asort” w Nowym Sączu i dotyczyły diagnozy metod oceniania pracowników oraz tego, jaki mają wpływ na rozwój zawodowy. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject kultura organizacyjna przedsiębiorstwa pl
dc.subject rozwój kadr pl
dc.subject zarządzanie zasobami ludzkimi pl
dc.subject motywacja pl
dc.subject ocenianie pracowników pl
dc.title Oceny pracownicze w systemie motywacyjnym małej firmy pl
dc.title.alternative Employee evaluations in the motivational system of a small company en
dc.type masterThesis pl


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info