Skuteczne strategie przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu u nauczycieli

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Radacki, Artur
dc.contributor.author Hajduk, Adriana
dc.date.accessioned 2014-02-17T11:32:21Z
dc.date.available 2014-02-17T11:32:21Z
dc.date.issued 2011-10-25 17:44:03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5878
dc.description.abstract Celem pracy jest ukazanie niewielkiego wycinka wiedzy dotyczącej stresu i wypalenia zawodowego, oraz różnego rodzaju strategii przeciwdziałania mu, ze szczególnym uwzględnieniem zawodu nauczyciela. Opisane zostało środowisko pracy, jakim jest szkoła, głównie zaś jego psychiczny wymiar. Innym aspektem tej pracy jest próba wskazania, która z wielu metod walki z wypaleniem zawodowym jest najchętniej wybierana i uważana za skuteczną. W związku z przyjętymi założeniami sformułowane zostało pytanie badawcze, które brzmi następująco: Czy istnieją skuteczne metody walki z wypaleniem zawodowym w profesji nauczyciela? Tak ujęty problem badawczy pozwala na sformułowanie następujących hipotez: Hipoteza główna: Istnieją różne sposoby zapobiegania stanowi wypalenia zawodowego i radzenia sobie z już zaistniałym. W celu zweryfikowania hipotez badawczych przeprowadzono badania na sześćdziesięcioosobowej grupie respondentów. Środowisko badawcze stanowili nauczyciele pracujący w szkołach województwa małopolskiego, oraz województwa podkarpackiego. W badaniu za pośrednictwem ankiety wzięło udział 42 kobiety (70%) i 18 mężczyzn (30%). Przeprowadzona ankieta oraz analiza jej wyników pozwala na potwierdzenie głównej hipotezy niniejszej pracy, że istnieją różne sposoby zapobiegania stanowi wypalenia zawodowego i radzenia sobie z już zaistniałym. Rezultaty badań wskazują, że nauczyciele najczęściej korzystają ze wsparcia w środowisku pracy, uprawiania hobby, często też stosują środki farmakologiczne i ziołowe. Wśród licznych strategii walki z wypaleniem zawodowym lub przeciwdziałania mu wiele osób ucieka się do aktywności fizycznej i sportu. O wyborze metody na pewno w dużej mierze decydują różnice indywidualne poszczególnych pedagogów. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject stres pl
dc.subject wypalenie zawodowe pl
dc.subject nauczyciele pl
dc.subject środowisko pracy pl
dc.title Skuteczne strategie przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu u nauczycieli pl
dc.title.alternative Effective Strategies of Preventing Professional Burnout in Teachers pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-17T09:12:29Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info