Efektywne formy motywowania pracowników wśród sprzedawców branży fotograficznej

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Radacki, Artur
dc.contributor.author Siedlik, Barbara
dc.date.accessioned 2014-02-17T12:44:23Z
dc.date.available 2014-02-17T12:44:23Z
dc.date.issued 2011-10-19 11:01:05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/5883
dc.description.abstract Celem pracy jest wykazanie, które z form motywowania pracowników są najbardziej efektywne wśród sprzedawców branży fotograficznej oraz przez zastosowanie jakich technik i systemów motywacyjnych firma dąży do osiągnięcia celów. Tematy podjęte w pracy będą oparte na bogatej literaturze, portalach internetowych, wiedzy zdobytej w Wyższej Szkole Biznesu, własnych przemyśleniach oraz badaniach ankietowych. Całość pracy wzbogacono rysunkami, tabelami i wykresami, które będą obrazować omawiane zagadnienia. Praca składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy obejmuje treści z zakresu teorii motywacji, jej definicje i znaczenie w środowisku pracy. Opisane zostaną teorie, na czym polegają i jak mogą być zastosowane w systemie motywacyjnym. Rozdział drugi zawiera opis instrumentów pobudzania motywacji. Szczegółowo przeanalizowano środki płacowe i pozapłacowe, które inspirują pracowników do efektywnej pracy. Przedstawiono również jaką rolę w motywowaniu odgrywa menedżer. W rozdziale trzecim dokonano charakterystyki badanej zbiorowości – sprzedawców zatrudnionych przez firmę Fotojoker. Ponadto rozdział ten będzie zawierał zagadnienia metodologiczne pracy : problematykę badawczą, opis narzędzi badawczych, przebieg oraz wyniki przeprowadzonych badań, ocenę i wnioski. Wyniki uzyskane po przeprowadzeniu ankiety, potwierdzają postawione hipotezy. Na różnych pracowników działają różne formy motywowania, każdego pracownika należy traktować indywidualnie ze szczególnym uwzględnieniem jego potrzeb. Ten temat dotyczył hipotezy głównej. pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna
dc.subject zarządzanie pl
dc.subject motywowanie pl
dc.subject motywacje płacowe pl
dc.subject motywacje pozapłacowe pl
dc.title Efektywne formy motywowania pracowników wśród sprzedawców branży fotograficznej pl
dc.title.alternative Effective forms of motivating employees among photographic sector sales representatives pl
dc.type bachelorThesis pl
dc.date.updated 2014-02-17T10:22:23Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info